Zadania realizowane z Budżetu Państwa

Zadania realizowane z Budżetu Państwa lub Państwowych Funduszy Celowych