Wielopole

Wielopole zajmuje obszar 1049 ha co stanowi 14% całkowitej powierzchni Gminy Olesno.

Liczba ludności zamieszkującej tą wieś wynosi 684osób.