Urząd Gminy

Urząd Gminy Olesno

Czas pracy Urzędu Gminy w Oleśnie:
poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00

Numer konta bankowego - dochody: 
73 9462 1026 2003 3000 0039 0026
opłata skarbowa, podatki

Radakcja:
ul. Wł. Jagiełły 1
33-210 Olesno

Telefon:

 • 14 641 24 31
 • 14 641 10 70
 • 14 642 29 71

Fax:

 • 14 641 24 39
 • 14 642 29 71

NIP GMINY OLESNO: 871-17-71-227

e-mail: sekretariat@gminaolesno.pl 

 

Klauzula informacyjna dla petentów Urzędu Gminy Olesno

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1 , 33-210 Olesno
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez e-mail: iodo@gminaolesno.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane być mogą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa lub wykonujących zadania wyraźnie wskazane przez administratora danych. Podmioty te również zobowiązane są do ochrony danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może być konsekwencją wymogów przepisów prawa.