Swarzów

Swarzów zajmuje obszar 609 ha co stanowi 8% całkowitej powierzchni Gminy Olesno.

Liczba ludności zamieszkującej tą wieś wynosi 775 osób. . Pierwszy zapis o istnieniu miejscowości pochodzi z 1461 roku.