Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Adres: 33-210 Olesno, ul. Leśna 10

tel./fax : 14 6411-011

e-mail: ozolesno@mp.pl

Dyrektor: Ryszard Dorosz

Czynny pn-pt: 8:00-18:00

 

Lp.

Nazwa jednostki

Adres Jednostki

Osoby pracujące

1.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

33-210 Olesno,

ul. Leśna 10

-

 

Nazwa komórki

Adres komórki

-

1.

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

33-210 Olesno,

ul. Leśna 10

Lek.med. Ryszard Dorosz

2.

Poradnia stomatologiczna

Lek.stom. Bogumiła Wieczorek-Weryńska

Lek.stom. Beata Morelewska

3.

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

-

4.

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

5.

Gabinet medycyny szkolnej

6.

Gabinet zabiegowy

7.

Administracja

 

 

Lp.

Nazwa jednostki

Adres Jednostki

Osoby pracujące

2.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zalipiu

33-263 Zalipie 128

14 6411-950

-

 

Nazwa komórki

Adres komórki

-

1.

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

33-263 Zalipie 128

Lek.med. Ryszard Dorosz

2.

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Pielęgniarka środ. rodz. :

Barbara Słota

Halina Lizak

3.

Gabinet rehabilitacji i fizjoterapii

Mgr rehabilitacji Tomasz Łabędź

Mgr Fizjoterapii Edyta Czapiga