Pilcza Żelichowska

Pilcza Żelichowska zajmuje obszar 246 ha co stanowi 3% całkowitej powierzchni Gminy Olesno.

Liczba ludności zamieszkującej tą wieś wynosi 331 osób.