Olesno

Olesno zajmuje obszar 905 ha co stanowi 12% całkowitej powierzchni Gminy Olesno.

Liczba ludności zamieszkującej tą wieś wynosi 1777 osób.