Oleśnica

Oleśnica to wieś położona w Małopolsce w powiecie dąbrowskim, gminie Olesno. Zajmuje obszar 5,24 km2 (524,31 hektarów). Powierzchnia Oleśnicy ma kształt nieregularnego prostokąta. Jej maksymalna rozciągłość ze wschodu na zachód (od granicy z Dąbrową Tarnowską do granicy z Wielopolem) wynosi  w linii prostej 3,3 km, a za z północy na południe (od granicy z Olesnem do granicy z Morzychną) 2,4 km. Współrzędne geograficzne: 20° 56'długości geograficznej wschodniej (E), 50° stopni 10' minut szerokości geograficznej północnej (N). Osadnictwo w Oleśnicy jest rozproszone. Wieś składa się z kilku skupisk domów otaczających las, który stanowi jej centralną część. Poszczególne części mają swoje nazwy: Piaski, środek, Zalesie, Żabieńko, Kozubów, Lufa. Przez teren Oleśnicy przepływają trzy małe rzeczki: Olśniczanka, będąca dopływem Wielopolki, Olesieńka – dopływ Żabnicy i trzecia najmniejsza, (dopływ Brnia) przepływająca przez południowo-wschodni kraniec wsi,  która nie ma jeszcze nazwy własnej.

Oleśnicę zamieszkuje dziś 760 osób. Do niedawna głównym źródłem dochodów mieszkańców wsi była praca na roli. Dziś Oleśnica staje się powoli „sypialnią” Dąbrowy. Powstaje coraz więcej nowych domów. Osiedlają się tu ludzie z Dąbrowy i okolicznych miejscowości oraz tacy, którzy wracają „do korzeni”.

Piękne krajobrazy,  dużo zieleni, cisza, dobra infrastruktura drogowa z pewnością pomagają podjąć decyzję o wyborze Oleśnicy na swoją życiową przystań.

 

Na podstawie: Stanisław Zając, Moja Oleśnica

 

W bieżącym roku mija 600 lat od pojawienia się wsi Oleśnica /gmina Olesno, powiat dąbrowski/ w archiwalnych dokumentach. Dla dociekliwych przedstawimy źródło tej informacji.

W roku 1864 Towarzystwo Naukowe Krakowskie wydało potężny zbiór dokumentów pod nazwą ”Monografia Opactwa Cystersów we wsi Mogile”. Składa się on z dwóch tomów – w pierwszym znajdujemy część badawczą i opisową a więc dzieje klasztoru, wygląd zabudowań, historię opatów, w drugim zestawienie tzw. dyplomów. I tu pod numerem CXX możemy przeczytać łaciński tekst z 1417 roku będący odpisem z oryginału.

Dotyczy on uposażenia Opactwa Cystersów „połową czwartej miarki w dwóch młynach krakowskich, tudzież młynem w Borku”. Nabytek ten potwierdził opatowi Piotrowi sam król Kazimierz Jagiełło, a pod tekstem głównym zwyczajowo znajduje się długa lista świadków.

Takie listy są doskonałym źródłem m.in. dla badaczy historii różnych rodów, gdyż świadkowie to zwykle osoby możne, liczące się – wymieniane wraz z herbami, przydomkami, miejscami pochodzenia itp. I właśnie wśród tych świadków znajdujemy niejakiego Zbigniewa z Oleśnicy – scholastyka i kanonika / Sbigneo de Olesnycza, scolastico et canonico /.

Poczet Bagiennych z Wieżycy

 

 

 

 

 

O WIEŻYCY I POCZCIE BAGIENNYCH SŁÓW KILKA

Od 2008 roku na podmokłych nieużytkach we wsi Oleśnica w gminie Olesno grupa rekonstruktorów historycznych wznosi średniowieczny gródek. Na prywatnym terenie, pracą własnych rąk i całkowicie za własne środki powstaje ośrodek edukacji historycznej dla dzieci i młodzieży. Ze względu na kompletny brak wiedzy mieszkańców w zakresie historii lokalnego osadnictwa powstaje replika obiektu, którego właściciele założyli większość okolicznych miejscowości z Dąbrową Tarnowską włącznie. Ponieważ gródka opisywanego w okolicach Gorzyc nigdy nie odnaleziono (odkryto jedynie powiązane z nim podgrodzie i cmentarzysko) i najprawdopodobniej dziś płynie tam Dunajec, nasz projekt realizujemy kilka kilometrów na wschód od domniemanej rzeczywistej lokalizacji. Opieramy go w planie horyzontalnym na wynikach badań archeologicznych gródka w Chrostowej (zbudowanego przez ten sam ród w tym samym okresie i mającego  identyczne fazy rozwoju  - pierwsza wiek XIII, druga przełom wieków XIV/V), a w wertykalnym głównie na donżonie Melsztyńskim. Obecnie gotowa jest tzw. Wieżyca czyli donżon mieszkalno-obronny wysokości 17 metrów, plac turniejowy z wiatą, polana na szkółkę rycerską oraz duży teren przeznaczony pod obozowisko dla uczestników średniowiecznych imprez. Pozostały jeszcze do wykonania potężne prace ziemno-ciesielskie związane pogłębieniem fos, budową wału z drewnianą palisadą / ok. 100 metrów / i wieży bramnej z mostem. W następnym etapie planujemy niewielkie podgrodzie.

Animujące projekt Bractwo Rycerskie „Poczet Bagiennych z Wieżycy” zajmuje się propagowaniem wiedzy historycznej na różne sposoby. Rokroczne odbywają się pod Wieżycą turnieje i treningi rycerskie, inscenizacje wydarzeń historycznych oraz wykłady i warsztaty archeologii eksperymentalnej. W ramach nich studenci krakowskiej AGH wytapiają tu żelazo w dymarkach, mieszkańcy Powiśla wspólnymi siłami skręcili najdłuższą w Polsce linę, a uczniowie pobliskich szkół wytwarzają ręcznie gliniane naczynia na wzór obiektów z wykopalisk i uczą się podstaw władania mieczem i łukiem. Bractwo uczestniczy też aktywnie w imprezach rekonstruktorskich i warsztatach na terenie kraju i za granicą, aby reprezentować swój region, pozyskiwać nowe kontakty i doskonalić swą wiedzę i umiejętności.

Ponieważ na ukończenie obiektu potrzebne są jeszcze ogromne środki, prosimy osoby i instytucje o wsparcie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne.

Kontakt:  e-mail  wojciech.z.bagien@interia.pl ,

tel. 609484321, Facebook:  Wojciech Z Bagien Maniak                                        

Poczet Bagiennych z Wieżycy