Dąbrówki Breńskie

Dąbrówki Breńskie zajmują obszar 865 ha co stanowi 11% całkowitej powierzchni Gminy Olesno.

Liczba ludności zamieszkującej tą wieś wynosi 699 osób.