Ćwików

Ćwików zajmuje obszar 1082 ha co stanowi 14% całkowitej powierzchni Gminy Olesno.

Liczba ludności zamieszkującej tą wieś wynosi 856 osób.