Breń

Breń został wydzielony z obszaru Podborza.

Liczba ludności zamieszkującej tą wieś wynosi 139 osób.