ZMARŁ PRACOWNIK NASZEGO URZĘDU

Ogłoszenia i komunikaty

ZMARŁ PRACOWNIK NASZEGO URZĘDU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 07 września 2023 roku zmarł w wieku 65 lat pracownik Urzędu Gminy w Oleśnie śp. Zygmunt Wróbel. Z naszym urzędem związany był od 2017 r. Zatrudniony był na stanowisku Inspektora do spraw księgowości podatkowej.

W pamięci nas wszystkich pozostanie jako dobry pracownik, sumiennie wywiązujący się ze swoich obowiązków i chętnie współpracujący ze wszystkimi z którymi się zetknął.

Wyrazy najgłębszego współczucia dla Rodziny i Bliskich
składa Wójt Gminy Olesno,
pracownicy Urzędu Gminy w Oleśnie.

Wróć