Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji #Małopolska lokalna

Ogłoszenia i komunikaty

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

7 września w auli Akademii Tarnowskiej odbędzie się konferencja #Małopolska lokalna. W trakcie wydarzenia uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce, jakie wyzwania czekają Małopolskę lokalną, w jaki sposób skutecznie komunikować się w zakresie ekologii.

Podczas spotkania główny nacisk zostanie położony na wątki związane ze zrównoważonym rozwojem Małopolski lokalnej, zwłaszcza w kontekście wyzwań demograficznych, środowiskowych oraz gospodarczych i zmieniającego się w związku z tym charakteru obszarów wiejskich i podmiejskich.

W sesjach inspiracyjnych uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie komunikacji instytucji z obywatelem na temat ekologii. Będzie też możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. 

Podczas konferencji zostaną także zaprezentowane wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Wydarzenie organizuje Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

W wydarzeniu udział weźmie Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz rejestracja na wydarzenie: https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wydarzenie/konferencja-malopolska-lokalna-w-tarnowie/

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Tekst do mediów społecznościowych:

 

Co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce? Obywatel a ekologia – jakich użyć słów, by przekonać do zmian? Środowisko, gospodarka, a przede wszystkim człowiek – wyzwania dla Małopolski lokalnej; o środowisku – jak komunikować się obrazem?
Oto główne wątki, jakie zostaną poruszone podczas konferencji #Małopolska lokalna, która odbędzie się 7 września 2023 roku w Akademii Tarnowskiej, w Tarnowie przy ul. A. Mickiewicza 8.

Wydarzenie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego).

Podczas spotkania główny nacisk zostanie położony na wątki związane ze zrównoważonym rozwojem Małopolski lokalnej, zwłaszcza w kontekście wyzwań demograficznych, środowiskowych oraz gospodarczych i zmieniającego się w związku z tym charakteru obszarów wiejskich i podmiejskich.

W sesjach inspiracyjnych uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie komunikacji instytucji z obywatelem w zakresie ekologii. Będzie też możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Podczas konferencji zostaną również zaprezentowane wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowy program wydarzenia oraz link do rejestracji jest dostępny tutaj: https://tiny.pl/cwcd5

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

 

Wróć