Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Ogłoszenia i komunikaty

Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Olesno przygotowała plan dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, będzie odbywać się w punktach zlokalizowanych na terenie gminy Olesno.

 

Obecnie na terenie naszego kraju nie występuje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne, dlatego też działania podejmowane przez gminę mają charakter prewencyjny.

 

Wróć