Aktualności z Gminy Olesno


KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - „Kości i stawy też rolnika sprawy”
Ogłoszenia i komunikaty
                    KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO „Kości i stawy też rolnika sprawy” Ze statystyk KRUS wynika, że zimą zwiększa się liczba upadków rolników na terenie gospodarstw rolnych. Spowodowane jest to m.in. mniejszą ilością światła dziennego w ciągu doby, występującymi o tej porze roku opadami deszczu i śniegu, a także spadkiem temperatury powietrza...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Nr 20-2023
Ogłoszenia i komunikaty

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” – Statystyki III Kwartał 2023 r. Gmina Olesno została operatorem Programu „Czyste Powietrze”
Ogłoszenia i komunikaty
                Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” – Statystyki III Kwartał 2023 r.   Aktualne dane wskazują, że na dzień 30. 09. 2023 r. w Gminie Olesno złożono 178 wniosków, zawarto 133 umowy i zrealizowano 84 przedsięwzięcia oraz wypłacono 1 938 964,02 zł dotacji. Gmina Olesno została operatorem Programu „Czyste Powietrze” ! Gmina Olesno, jako jedna z 25 gmin w całej Małopolsce, została...

Zawiadomienie o sesji  Rady Gminy Olesno zwołanej  na 22 listopada 2023 r.
Ogłoszenia i komunikaty
                Zawiadomienie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2023r. poz. 40), a także planu pracy Rady Gminy Olesno na rok 2023, Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesje Rady Gminy Olesno w dniu: 22 listopada 2023r. (środa) o godz. 10.00 Sesja Rady Gminy odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy Olesno. Proponowany porządek Sesji: Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności...