Aktualności z Gminy Olesno


OGŁOSZENIE WOJEWODY MAŁPOLSKIEGO
Ogłoszenia i komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OLESNO
Ogłoszenia i komunikaty
                Olesno, dnia 12.09.2023r. OBWIESZCZENIE   WÓJTA   GMINY   OLESNO  o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w Gminie Olesno.  Na podstawie art. 21 ust 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U.   z 2023 r. poz. 1356) w...