Uchwała nr 7 GKW w Oleśnie o przeprowadzeniu głosowania na jednego kandydata na Wójta Gminy Olesno