Uchwała nr 5 GKW w Oleśnie w sprawie ustalenia formatu i treści karty do głosowania w wyborach Wójta Gminy Olesno