Uchwała nr 4 GKW w Oleśnie w sprawie ustalenia formatu i treści kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Olesno