Postanowienie nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r. - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.