Postanowienie 44/2020 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych