Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 23 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Olesno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Wybory

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLEŚNIE z dnia 23 października 2014r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Olesno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

 

 

Na podstawie art.410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. -Kodeks Wyborczy /Dz.U.Nr 21 poz. 112,z późn.zm/ - Gminna Komisja Wyborcza w Oleśnie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Olesno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

§1

W wyniku przeprowadzonego w dniu 23 października 2014r. losowania list kandydatów komitetów wyborczych ,o których mowa w art. 410 § 7 ustawy Kodeks Wyborczy w wyborach do Rady Gminy Olesno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. przyznano następujące numery:

Nr 16 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota

Nr 17 Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Zalipie

Nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Niwki

Nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Nowiny-Stara Wieś

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie

                  Arkadiusz Jan Morawiec

Wróć