OBWIESZCZENIA

Wybory

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 27 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Olesno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 27 października o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Olesno bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 27 października o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Olesno bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 27 października o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Olesno bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 27 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Olesno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Olesno

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 23 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Olesno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 23 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia w Gminie Olesno wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Wróć