INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów ObKW

Wybory

Wróć