INFORMACJA

Wybory

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

  1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 października 2014 r.
  2. Termin złożenia wniosku o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 7 listopada 2014 r.
  3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r. pod warunk­iem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
  4. Termin złożenia wniosku o do­pisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 listopada 2014 r.

Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.

Wróć