Rewitalizacja


Wójt Gminy Olesno zaprasza zainteresowanych mieszkańców Gminy Olesno na spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2020, które odbędzie się 2 marca 2017 r. o godz. 9.00 w budynku Domu Malarek w Zalipiu (adres Zalipie 128A, 33-263 Zalipie).  ...

"Gminny program rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2020" Ogłoszenie konsultacji Formularz konsultacyjny   Data publikacji : 09.02.2017 r. ...

18 października 2016 roku Gmina Olesno podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2020. Dotacja w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych zadania pochodzi w 85% z Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.  Przedmiotem konkursu, w ramach którego...

Zarządzneie Wójta Gminy Diagnoza Gminy Mapy Formularz konsultacyjny   Data publikacji : 10.06.2016 r. ...