Spotkanie konsultacyjne w Zalipiu

Rewitalizacja

Wójt Gminy Olesno zaprasza zainteresowanych mieszkańców Gminy Olesno na spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2020, które odbędzie się 2 marca 2017 r. o godz. 9.00 w budynku Domu Malarek w Zalipiu (adres Zalipie 128A, 33-263 Zalipie). 

Wróć