Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Gminnego programu rewitalizacji na lata 2016-2020"