ࡱ> HJG8bjbj->eeW TT ~]]]]]888"$$$$$$$Q:HE88888H]]8.]]"8"]Pf0=f.==(8888888HHR8888888=888888888T+ :........................................................ Olesno, dnia..................................... (imi i nazwisko, instytucja, adres) ........................................................ ........................................................ Urzd Gminy w Ole[nie ul. WB. JagieBBy 1 33-210 Olesno Wniosek w sprawie usunicia drzew i krzeww opracowany na podstawie art. 83 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z pzn. zm) Zwracam si z pro[b o wydanie zezwolenia na usunicie ni|ej wymienionych drzew z terenu dziaBki numer............................. zlokalizowanej w miejscowo[ci ........................................., ktrej jestem wBa[cicielem/wspBwBa[cicielem* na podstawie.............................................................. GatunekIlo[ sztuk lub powierzchnia zakrzaczeniaObwd pnia na wysoko[ci 130cm.Przeznaczenie terenu na ktrym rosn drzewa. Przyczyny usunicia wy|ej wymienionych drzew: ................................................................................................................................................p T 4 N 022t4R67788$8@88haaCJaJhgCJaJhg5CJ\aJU hg5\haaCJaJhgCJaJhg5CJ\aJhg5CJ\aJhg2 | ` b d R T N P n $$Ifa$$dha$$a$dh $Ifikd$$If\i ;%i i i j 47a7$Ifikd$$If\i ;%i i i j 47a7 "$$Ifikd$$If\i ;%i i i j 47a7$&(*,.$Ifikdp$$If\i ;%i i i j 47a7.02468$Ifikd$$If\i ;%i i i j 47a78:<>@B$Ifikd\$$If\i ;%i i i j 47a7BDFHJL$Ifikd$$If\i ;%i i i j 47a7LNPRTV$IfikdH$$If\i ;%i i i j 47a7VXZ\^`$Ifikd$$If\i ;%i i i j 47a7`bdfhj$Ifikd4$$If\i ;%i i i j 47a7jlnprt$Ifikd$$If\i ;%i i i j 47a7tvxz|~$Ifikd $$If\i ;%i i i j 47a7~2233r4t4P6R6T6V6$a$dh$dha$ikd$$If\i ;%i i i j 47a7................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Zamierzony termin usunicia drzew i krzeww................................................................................ O[wiadczam, |e na terenie objtym niniejszym wnioskiem prowadz / nie prowadz dziaBalno[ci gospodarczej. Zwiadomy odpowiedzialno[ci karnej wynikajcej z art. 233 Kodeksu Karnego, ktry mwi za skBadanie nieprawdziwych danych przewiduje si kar pozbawienia wolno[ci do lat 5, o[wiadczam, |e powy|sze dane podaBem zgodnie ze stanem faktycznym. ............................................................................ (podpis) Zwolniono z opBaty skarbowej na podstawie zaBcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opBacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. Nr , poz. 1282 z pzn zm..) *) niepotrzebne skre[li V6X66777@8B8D8F8H8z8|8~8888888888888888$a$$a$8888888888$a$ +;0. A!n"n#n$n% $$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / / 47a7t$$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / 47a7t$$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / 47a7t$$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / 47a7t$$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / 47a7t$$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / 47a7t$$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / 47a7t$$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / 47a7t$$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / 47a7t$$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / 47a7t$$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / 47a7t$$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / 47a7t$$If!vh#vi #vj :V 5i 5j / / / 47a7^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHR`R Normalny*$1$ CJKHPJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy 6/6 Znaki numeracjiP@P NagBwek x$CJOJPJQJ^JaJDB@D Tekst podstawowy x*/@"* Lista^JHO2H Podpis1 xx $6CJ]^JaJ0OB0 Indeks $^J@OR@ Zawarto[ tabeli $PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl W >8 $.8BLV`jt~V688 8@0( B S ?#%  Y  V Y   Y [e'aag.W Y @@W 0UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialO. k9Lucida Sans Unicode5. .[`)TahomaA$BCambria MathBh,G,G'gUU!24S S KHP ?[e'!xx UserUserOh+'0,x  $UserNormalUser2Microsoft Office Word@@1ؕ@.:@.:U՜.+,0 hp  UGOLESNOS  Tytu !"#$%&')*+,-./012345689:;<=>@ABCDEFIRoot Entry FPKData 1Table(=WordDocument->SummaryInformation(7DocumentSummaryInformation8?CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q