ࡱ> dgc&bjbj4H{{d  kkkkk8T t'DCCCCCCC$FI|C9kCkk4CdkkCC<@л_W O="nCC0'D>IdID@Ik@\CC{'DI + 1: & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & . / wBa[ciciel / Olesno, .& & & & & & & & & .& & & . .& & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & / adres/ & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & /telefon do kontaktu w sprawie wizji/ w przypadku wspBwBasno[ci z wnioskiem wystpuj Urzd Gminy w Ole[nie ZgBoszenie zamiaru usunicia drzew przez osoby fizyczne, z nieruchomo[ci stanowicych ich wBasno[ na cele niezwizane z prowadzeniem dziaBalno[ci gospodarczej na podstawie art. 83f ust.4, 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /t.j. Dz.U. 2016, poz. 2134, 2249, 2260 zm.2017 poz.60, 132, 1074/ 1. Lokalizacja nieruchomo[ci, na ktrej ro[nie zgBaszana do usunicia zieleD: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & . /adres nieruchomo[ci na ktrej rosn drzewa/ dziaBka nr& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & obrb& & & & & & & & & & & & & /nieruchomo[ oznaczona w ewidencji gruntw poda nr dziaBki i obrb/ 2. Gatunki drzew zgBaszanych do usunicia: nale|y wymieni wszystkie drzewa, ktre podlegaj obowizkowi zgBoszeniu zamiaru wycinki tj. tych ktrych obwd pnia na wys. 526JLNP\`bwgXI:h| ho#CJOJQJaJh| h !CJOJQJaJh| hZvCJOJQJaJh| hdwCJOJQJ\aJh| hdwCJOJQJaJh| h-tCJOJQJaJh| h]CJOJQJaJhCJOJQJaJh| h6)CJOJQJ\aJh| h4CJOJQJ\aJh| CJOJQJ\aJh| h%CJOJQJ\aJh| hZvCJOJQJaJh| 2P>  F H P $]a$gd7je$a$gd VgdZv$a$gd ~gdgdZv gdZv $ a$gd-tgdZv : < > ˹}m[L=L+"hFh ~5CJOJQJ\aJhb5CJOJQJ\aJh5CJOJQJ\aJ"h| hb5CJOJQJ\aJh| hb5CJOJQJaJh| hZv5CJOJQJaJhK$hZvCJOJQJaJhNhZvCJOJQJaJhNCJOJQJ^JaJ#hOhthN5CJOJQJ^JaJ"hOhthdw5CJOJQJ\aJ"hOhthZv5CJOJQJ\aJhNhdwCJOJQJ\aJ    > @ J T wwhYJYJYhJhhh7jeCJOJQJaJhhOaCJOJQJaJhhZvCJOJQJaJhh'hCJOJQJaJhhuCJOJQJaJhFh95CJOJQJaJ#hFh95CJOJQJ^JaJ%hFhZv5CJH*OJQJ\aJ"hFhZv5CJOJQJ\aJ"hFh V5CJOJQJ\aJ"hFh'h5CJOJQJ\aJ  ( B D F H 6 8 H L P \ ĵ񦔂paRFRa7h| hZvCJOJQJaJh| CJOJQJaJh| h7jeCJOJQJaJh| hZvCJOJQJaJ"hFh15>*CJOJQJaJ"hFhZv5>*CJOJQJaJ"h| hdw5>*CJOJQJaJhhZvCJOJQJaJhh'hCJOJQJaJhh/?CJOJQJaJhh)KCJOJQJaJhhuCJOJQJaJhhOCJOJQJaJ\  ʻp^L:L"hFh'h5>*CJOJQJaJ"hFhZv5>*CJOJQJaJ"hFhSD5>*CJOJQJaJhFh| CJOJQJaJhFh7jeCJOJQJaJhFhuCJOJQJaJhFhZvCJOJQJaJhFh CJOJQJaJhFhOCJOJQJaJh| h^CJOJQJaJhZvCJOJQJaJh| hZvCJOJQJaJh^CJOJQJaJ L!!!!!!!>"d"$$If^`a$gd$$If^`a$gd 7$8$H$gdS & Fgd^ & Fgd9 & FgdF n gdF$L^`La$gdZvgdZvHh 0 L!V!!!!;rprrr`Q?#hFhbL5CJOJQJ^JaJh| h^CJOJQJaJhFh^5CJOJQJaJUhFh95CJOJQJaJhFhFCJOJQJaJhFh^CJOJQJaJhFh9CJOJQJaJhFh1CJOJQJaJhFhSDCJOJQJaJhFhZvCJOJQJaJ"hFhZv5>*CJOJQJaJ"hFhSD5>*CJOJQJaJ cm przekracza: 80 cm - dla topl, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego; 65 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platana klonolistnego; 50 cm dla pozostaBych gatunkw drzew. Wykaz drzew: Lp.Nr inw.Nazwa gatunkuSzacunkowy obwd pnia /cm/ na wys. 5 cm Nr dziaBki / obrb /wpisa je|eli wycinka z kilku dziaBek/ 3. Rysunek lub mapa okre[lajca usytuowanie drzewa/ drzew/ na nieruchomo[ci jako zaBcznik do wniosku. Wyra|am zgod na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgBoszeniu dla potrzeb niezbdnych do realizacji zgBoszenia zgodnie z ustaw z 29. sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926/. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & czytelny/e/ podpis/y/ wBa[ciciela/ wBa[cicieli lub peBnomocnika   !!!!!<">"b"d"""""""""ɸr_r_N;$h| hCJEH OJQJ^JaJ h| hCJEH OJQJaJ$h| hFCJEH OJQJ^JaJ h| hFCJEH OJQJaJ$hh Z3CJEH OJQJ^JaJ hFhCJEH OJQJaJ hhCJEH OJQJaJ hh Z3CJEH OJQJaJ#hFh15CJOJQJ^JaJ#hFhZv5CJOJQJ^JaJ#hFhF5CJOJQJ^JaJd"""""7&&$If^`gdMkd$$Iflrn"%J j 0&44 laytF$$If^`a$gd""""""":kd$$Ifl<rn"%J j 0&44 laytF$If^`gdM""""":kd`$$IflNrn"%J j 0&44 laytF$If^`gdM""""""":kd $$IflNrn"%J j 0&44 laytF$If^`gd9 """"""":kd$$IflNrn"%J j 0&44 laytF$If^`gd0"""""""# ### #"#,#.#0#2#X######$$z$ͻyiYIhFhE5CJOJQJaJh| h95CJOJQJaJhFh| 5CJOJQJaJhFhSD5CJOJQJaJhFh 5CJOJQJaJhFh95CJOJQJaJ"hFh95>*CJOJQJaJ"hFhSD5>*CJOJQJaJhFh1CJOJQJaJ$h| hCJEH OJQJ^JaJ h| hCJEH OJQJaJ""""""":kd$$IflNrn"%J j 0&44 laytF$If^`gd0""""""":kd$$Ifl[rn"%J j 0&44 laytF$If^`gd0"##### #:kd$$IflNrn"%J j 0&44 laytF$If^`gd0 # ######:kd@$$IflNrn"%J j 0&44 laytF$If^`gd0##### #"#:kd3$$Ifl[rn"%J j 0&44 laytF$If^`gd0"#$#&#(#*#,#.#:kd&$$Ifl[rn"%J j 0&44 laytF$If^`gd0.#0#$$%%%%%F&H&&&&&&&&&&&&$a$gdF$a$gdZvgdZv$a$gdEgd9$a$gd9$a$gd^z$$$$$$%%%%%%%F&H&X&^&l&r&t&v&&&&&߽߫rbRbRbREbERh| 5CJOJQJaJh| hR5CJOJQJaJh| hZv5CJOJQJaJh| hqCJOJQJaJhOhtCJOJQJaJh| hZvCJOJQJaJh| hRCJOJQJaJ"h| h-5>*CJOJQJaJhFhp>5CJOJQJaJ"hFhE5>*CJOJQJaJhFhE5CJOJQJaJhFhSD5CJOJQJaJ&&&&&&&&&&&hjhUhFh| 5CJOJQJaJ 21h:pF. A!n"n#$% $$If!vh#v#v#vJ #vj #v :V l0&,555J 5j 5 ytF$$If!vh#v#v#vJ #vj #v :V l<0&555J 5j 5 ytF$$If!vh#v#v#vJ #vj #v :V lN0&555J 5j 5 ytF$$If!vh#v#v#vJ #vj #v :V lN0&555J 5j 5 / / / / / ytF$$If!vh#v#v#vJ #vj #v :V lN0&555J 5j 5 ytF$$If!vh#v#v#vJ #vj #v :V lN0&555J 5j 5 / / / / / ytF$$If!vh#v#v#vJ #vj #v :V l[0&555J 5j 5 / / / / / ytF$$If!vh#v#v#vJ #vj #v :V lN0&555J 5j 5 ytF$$If!vh#v#v#vJ #vj #v :V lN0&555J 5j 5 / / / / / ytF$$If!vh#v#v#vJ #vj #v :V l[0&555J 5j 5 / / / / / ytF$$If!vh#v#v#vJ #vj #v :V l[0&555J 5j 5 / / / / / ytF^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D ZvNormalnyCJ_HaJmHsHtH@@@ h NagBwek 4$$@&a$CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy BB@B hTekst podstawowy$a$T+@T OdTekst przypisu koDcowegoCJaJT*`T OdOdwoBanie przypisu koDcowegoH*F@"F m Tekst dymkaCJOJQJ^JaJt3t ZvTabela - Siatka7:V0dOBd FTekst podstawowy wcity1c^c`OJQJDU`QD HiperBcze>*B*OJQJ^Jph8b8 ENagBwek p#:oq: E NagBwek ZnakCJaJ4 4 E0Stopka p#6o6 E0 Stopka ZnakCJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl rH \ !"z$&& "# d"""""""" ##"#.#& !@ @H 0( 0( B S ?cdfgijlmos(@cdfgijlmos%(. !$$ WW[m;EGRcdfggijlmos;+ 6&$N \i%/@?*[k6iD>4c} bA:N>朁xY|f{:)a_ڊ@}leB&m$N \o>rqvMoz ~h^h`H*o() 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.hh^h`OJPJQJ^Jo(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH,^,`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. l^l`hH. <L^<`LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. h^h`hH. 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h^h`5o() 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h h^h`5hH) 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.hh^h`OJPJQJ^Jo(- hh^h`OJQJo(o 88^8`OJQJo( ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo( HH^H`OJQJo(o ^`OJQJo(,^,`OJPJQJ^J) ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. l^l`hH. <L^<`LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. hh^h`o(hH)^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`OJPJQJ^Jo(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh ^`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.B^B`OJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o^`OJQJ^Jo( ^ `OJQJ^Jo( ^ `OJQJ^Jo(oR^R`OJQJ^Jo("^"`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(o^`OJQJ^Jo(h^h`OJQJo(hH8^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHox^x`OJQJo(hHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH 6&&m@}l:N:)aooz[k6 bArqv;+i%/>xY. E*v1X[8=Z>TD *:\0?S[!Gx9=jmo#| 9 4 =@:|x'/7HO u(7;gxSj&+#K$Z'j(6)*V3*f-R0 1 Z3 !5q6]46a792 99g,:Dg:R|;E =l=/?QA]aCbEE}G4HJ)K-K9LoPrPrQRHT2|TZ+\<\^&^Y`Oa}$becOd7jeh'hth|jlkYUpj q-tOhtZ3vZvxZx/ay| ~W4~DO;D4V]56ZOq !1NW]suQB^]R6DF#'TFHa-jdqUp>GT%|uGSDU^RW6}HdwIJ/6+]1;@UW Mbo !\<#^94ExBzAteWgwf(W VjNgq: bLwCK!9jjjaU|=pKv<xS;r2Fi s E@Ndf@4r Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA. Trebuchet MScTimesNewRomanTimes New Roman5. .[`)TahomaUOttawaTimes New Roman?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qZZ"Y'V V n4aa 3QHP ?h2! xx GdaDsk, dnia& & & & & & & & Preinstalled UserUserD     Oh+'0`  ( 4@HPXGdask, dniaPreinstalled UserNormalUser2Microsoft Office Word@F#@$^%@N O@N OV՜.+,0 hp|  a Gdask, dnia Tytu !"#$&'()*+,./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ\]^_`abefiRoot Entry FvdW OhData %1Table-?JWordDocument 4HSummaryInformation(SDocumentSummaryInformation8[MsoDataStoreP2W Oл_W OOBET5IS4B3YZ1==2@4W Oл_W OItem PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q