ࡱ> gf T8\pPC|ytkownik systemu Windows Ba= =ZxCzcionka tekstu podstawowego1H?Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H,8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1H<Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1h8Cambria1HCzcionka tekstu podstawowego1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-w9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-!#,##0.00\ "zB"!#,##0.00\ _z_B"Tak";"Tak";"Nie"7"Prawda";"Prawda";"FaBsz"G!"WBczone";"WBczone";"WyBczone"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                                      ` ff P P      a>     , *   (@ @ # 8@ @ 8@ @  8@ @ 8@ @  (@ @ "8@ @ "8@ @  "    8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@@ 8 @ "8@@ "8 @ " 8@ @ 8@ @  8@ @ 8@ @ 8@ 8 @   ||cBf}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef \([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L \([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<}! 00_)23 \([$}<}" 00_)\([$}<}# 00_)\([$}<}$ 00_)\([$}<}% 00_)\([$}<}& 00_)\([$}<}' 00_) \([$}}( ??v00_)̙\([$#,##* "- z_B_ -}}) ???00_)\([$???#,##???* "- ???z_B_ ???-}<}* a00_)\([$}(}+ 00_)}(}, 00_)}(}- 00_)}<}. }00_)\([$}}/ 00_)\([$???#,##???* "- ???z_B_ ???-}<}0 00_)\([$}<}1 00_)?\([$}<}2 00_)23\([$}(}3 00_)}<}4 e00_)\([$}}5 }00_)\([$#,##* "- z_B_ -}(}6 00_)}(}7 00_)}P}8 00_)\([$#,##}(}9 00_)}(}: 00_)}-}; 00_)}}< 00_)\([$#,##* "- z_B_ -}(}= 00_)}(}> 00_)}<}? 00_)\([$}(}@ 00_)}(}A 00_)}(}B 00_)}(}C 00_)}(}D 00_)}(}E 00_)}(}F 00_)}(}G 00_)}(}H 00_)}(}I 00_)}(}J 00_)}(}K 00_)}(}L 00_)}(}M 00_)}(}N 00_)}(}O 00_)}(}P 00_)}(}R 00_)}(}S 00_)}(}T 00_)}(}U 00_)}(}V 00_)}(}W 00_)}(}X 00_)}(}Y 00_)}(}Z 00_)}(}[ 00_)}(}\ 00_)}(}] 00_)}(}^ 00_)}(}_ 00_)}(}` 00_)}(}a 00_)!20% akcent 1J20% akcent 1 ef !20% akcent 2J"20% akcent 2 ef !20% akcent 3J&20% akcent 3 ef !20% akcent 4J*20% akcent 4 ef !20% akcent 5J.20% akcent 5 ef !20% akcent 6J220% akcent 6 ef !40% akcent 1J40% akcent 1 L !40% akcent 2J#40% akcent 2 L渷 !40% akcent 3J'40% akcent 3 L !40% akcent 4J+40% akcent 4 L !40% akcent 5J/40% akcent 5 L !40% akcent 6J340% akcent 6 Lմ !60% akcent 1J 60% akcent 1 23 !60% akcent 2J$60% akcent 2 23ږ !60% akcent 3J(60% akcent 3 23כ !60% akcent 4J,60% akcent 4 23 ! 60% akcent 5J060% akcent 5 23 !!60% akcent 6J460% akcent 6 23 "Akcent 1>Akcent 1 O #Akcent 2>!Akcent 2 PM $Akcent 3>%Akcent 3 Y %Akcent 4>)Akcent 4 d &Akcent 5>-Akcent 5 K 'Akcent 6>1Akcent 6 F !(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???????????? ??? *Dobry8Dobry a+* Dziesitny,2Dziesitny [0]-6 HiperBcze '.Komrka poBczonaRKomrka poBczona }/Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona ????????? ???0 NagBwek 1D NagBwek 1 I}O1 NagBwek 2D NagBwek 2 I}?2 NagBwek 3D NagBwek 3 I}233 NagBwek 46 NagBwek 4 I}4 Neutralny@ Neutralny e2Normalny 5 Obliczeniaz Obliczenia } 6 L Odwiedzone hiperBcze 7* Procentowy 8SumaFSuma OO'9Tekst obja[nieniaD5Tekst obja[nienia ':Tekst ostrze|eniaD Tekst ostrze|enia ;TytuB1TytuB I}% <Uwagad Uwaga =&Walutowy>. Walutowy [0] ?ZBy4ZBy XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`BTZaB. I.1a zest. z kilku gminBZaB. I.1b zest z kilku gmin. 00 ;$  ;a|2XLp.[ha][%][szt.][zB.]9Nazwa uprawy (uprawy kwalifikowane do [rodkw obrotowych)[~ Powierzchnia upraw w roku wystpienia klski w gminie (uprawy uszkodzone i nieuszkodzone)ENazwa gatunku zwierzcia gospodarskiego z okre[leniem grupy wiekowej Podpis rolnika:Gmina & & & & & & & & & & & & & ; ~ Powierzchnia uszkodzonych upraw w wyniku klski w gminie./ % ~ uszkodzenia uprawy (w odniesieniu do kol.4)[ ~ Powierzchnia upraw w roku wystpienia klski w gminie (uprawy uszkodzone i nieuszkodzone)/ % ~ uszkodzenia uprawy (w odniesieniu do kol.8)0 % ~ uszkodzenia uprawy (w odniesieniu do kol.12)F Ilo[ i warto[ padBych zwierzt (wg.warto[ci rynkowej) w roku klski& & & & & & & & ...& & & & & & & 1)Kolumna Nr 3,7,11 - nale|y poda caB struktur upraw w wyniku wystpienia klski w danej gminie z uwzgldnieniem zarwno upraw uszkodzonych jak i nie uszkodzonych. Dane dotyczce struktury upraw podajemy rwnie| w przypadku braku wystpienia szkd w danej gminie. 2) Kolumna 4,8,12 nale|y poda powierzchni uszkodzonych upraw w dniu wystpienia klski w danej gminie. 3)Kolumna nr 5,9,13 - nale|y poda % uszkodzeD upraw wyszczeglnionych w kolumnach nr 4,8,12. & & & & & & & & & & & & "ZaBcznik I.1A Produkcja roslinna.|(dane zgodne z wnioskiem o pBatnosci w ramach wsparcia bezpo[redniego skBadanym do ARiMR) ZaBcznik wypeBniaj wyBcznie gospodarstwa posiadajce grunty na obszrze kilku gmin i przekazuj tylko do gminy wBa[ciwej ze wzgldu na poBo|enie najwikszej cze[ci gospodarstwa (grunty wBasne i u|ytkowane), sposrd gmin w ktrych wystpiBy szkody, w celu zbilansowania produkcji w caBym gospodarstwie i sporzdzenia protokoBu Komisji z szacunku szkd. Przekazanie powy|szego zaBcznika nie zwalnia z obowizku wypeBnienia zaBcznika Nr I.2 i I.5, ktre przekazywane s do wszystkich wBa[ciwych gmin na obszrze ktrych wystpiBy szkody.T TImi i Nazwisko rolnika: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Gmina & & ..& & & & & & & & & & & Gmina & ...& & & & & & & & & & ..& & Gmina & & ...& & & & .& & & & & & & & & & #ZaBcznik I.1B Produkcja zwierzca.b(dane zgodne z wnioskiem o pBatnosci w ramach wsparcia bezpo[redniego skBadanym do ARiMR) ?Imi i Nazwisko rolnika: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .."A JCgFIQfccB T8 #Sv~S dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M \\srv-print-01\prt116ABF0FD-5FD 4A4/2x118 SPLX8 C368PCLXL 4 ++++o 4!*e4 o 4!*dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101PILNEPILNEArialHArialddXXP_ArialCourier NewSymbolTimes New RomanWingdings ArialCourierSymbolTimes New RomanWingdings#viKgpiech_adm<o EXCEL.EXE r* a(" D333333?333333?&<3U} @} @} @} @} @} @} @} @ @} @} @} @} @# @ ,@ , @ , @ @ @ @ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MMMMMMMMMMM NNNNNNNNNNN EEEEEEEE OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO MMMMMMMMMMM R S Q RR Q RR Q RR RR C C C C C C C C CH F?F@F@F@F@F@F @F"@F&@F(@F*@ A J D D D D D D D D D GHAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA >l0,,, ,pL @" , P PPPPPPPPPP "B "L"Lz,>@<d@BZ ""    ggD T8 Y dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M \\srv-print-01\prt116ABF0FD-5FD 4A4/2x11@<dXZggD Oh+'0HP` slitUytkownik systemu WindowsMicrosoft Excel@P߻@s@} ՜.+,0 PXd lt| >muw Za. I.1a zest. z kilku gminZa. I.1b zest z kilku gmin. /'Za. I.1a zest. z kilku gmin'!Obszar_wydruku/'Za. I.1b zest z kilku gmin. '!Obszar_wydruku ArkuszeZakresy nazwane !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]_`abcdeRoot Entry FRyWorkbook SummaryInformation(VDocumentSummaryInformation8^