ࡱ> g2\pUser Ba= =p-8X@"1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H>Czcionka tekstu podstawowego1H?Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H,8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1H<Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1h8Cambria1HCzcionka tekstu podstawowego1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1HCzcionka tekstu podstawowego1.Times New Roman1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1HCzcionka tekstu podstawowego1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.@Times New Roman1.Times New Roman7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-!#,##0.00\ "zB"!#,##0.00\ _z_B"Tak";"Tak";"Nie"7"Prawda";"Prawda";"FaBsz"G!"WBczone";"WBczone";"WyBczone"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                                    + )  ` ff P P  ! "  # $ a> % & '   , * ( )! *! +! +% , 8 , 8@ @ , 8!@ @ , 8 @ , 8@ , 8 @ , 8@ , 8@@ - 8@ @ , 8@ , 8@ , 8@ @ , 8!@ @ , 8  , 8@@ , 8 @ , 8@ @ , 8!@ @ , 8@ @  0 0 .8 + ) +) , 8@ @ , 8@ @ , 8 , 8@ , 8 , 8@@ , 8@ + 8@ @ * 8@ @ * 8!@ @ / 8@ @ / 8@ @ / 8 / 8 @ * 8@ @ + 8@ @ + 8!@ @ + 8@ + 8@ + 8  + 8@@ + 8@@ + 8 @ + 8 @ + 8@ @ + 8!@ @ + 8!@ @ + 8@ @ + 8@ * 8@ @ + 8@ + 8@ + 8 @ + 8 + 8@@ + 8 + 8 @ * 8"@@ * 8"@ @ * 8 " @ * 8@ 0 , 8@ / 8@ @ * 8 1 8 , 8 , 8@ , 8 @  @ @ + (@ @ +8@ @ 2 (@ @ *8@ @ *8@ @ + ( +8@@ *8@@ +8!@ @ *8@ @ +8@ @ +( , 2(8@ @ +8@ @ +) + 8@ @ + 8@ @ + 8 * 8@@ + 8@@ + 8@ + +* + 8 + 8@ )! , 8 +8@ @ +( ," + 8 +8@ @ +* +8@ @ * 8@ @ + 8!@ * 8@ @ + 8"@ @ * 8!"@ @ / (@ @ /8@ @ 3 + **8@ *8@ @ 18@ @ , (@ @ ,( 1 ( ,"8 , ( +8 +8 ,8 ,8 48 ,x ,8 ,) ,8@ @ *# , , +* ,# ,( +( ,8@ @ +8@ @ * 1 , , (@@ , (@ @ , (!@ @ , (!@ @ , (!!@ @ 18 18@ @ 18@ 18@ @ 1 8 1 + 8 +) +8@ @ *8@ @ 5 8@ @ 68@ @ +) ,8 / 8@@ / 8 @ * ) +* + 8 + 8@ + 8 + 8@ @ + 8@ @ )( +) 8@ @ *8@ @ +" + 8@ @ + 8@ @ 8+ 8*8 0* ,8@ @ 9 8@ @ + 8@@ + 8@ 68@ @ , * 8"@@ * 8" @ 7 8@ @ * 8@ @ )) ,( 18 ,8 68 , 8 **8 1!8 1! 68 @ +*8 +*8 *8@ @ +*8@ +*8@ @ 68@@ 68@ 68@ 1 8@@ 1 8@ *8@@ *8@ *8@ *8@ *8@ @ 1 8@ @ 1 8@ 1 8@ @ 68@ @ 68@ 68@ @ +# ,# 1 8@@ 1 8 @ *8!@ @ *8!@ *8!@ @ *+ 68"@@ +8"@ +8 " @ )) )! ,! " *!8 *! + ,+ *8@@ +8@ +8 @ 18@@ 18 @ ," +( *8@ *8 @ **8@@ **8@ **8 @ +8@ @ +8@ @ +8@ @ +8@ +8@ @ * 8@@ * 8 @ +8@@ 18@ @ 18@ @ +8@ @ 1(8@ @ ,(8@ @ 8@ @ 18@ @ + 8 , *(8@@ ,(8 @ ,8@ @ ,8  8 , ,8@ ,8 @ ,8@ ++ ,* 1 , , *8@@ ,8 @ ,8@ @ 18@@ 18@ 18 @ *# ||nGq}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef \([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L \([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<}! 00_)23 \([$}<}" 00_)\([$}<}# 00_)\([$}<}$ 00_)\([$}<}% 00_)\([$}<}& 00_)\([$}<}' 00_) \([$}}( ??v00_)̙\([$#,##* "- z_B_ -}}) ???00_)\([$???#,##???* "- ???z_B_ ???-}<}* a00_)\([$}(}+ 00_)}(}, 00_)}(}- 00_)}<}. }00_)\([$}}/ 00_)\([$???#,##???* "- ???z_B_ ???-}<}0 00_)\([$}<}1 00_)?\([$}<}2 00_)23\([$}(}3 00_)}<}4 e00_)\([$}}5 }00_)\([$#,##* "- z_B_ -}(}6 00_)}(}7 00_)}P}8 00_)\([$#,##}(}9 00_)}(}: 00_)}-}; 00_)}}< 00_)\([$#,##* "- z_B_ -}(}= 00_)}(}> 00_)}<}? 00_)\([$}(}@ 00_)}(}A 00_)}(}B 00_)}(}C 00_)}(}D 00_)}(}E 00_)}(}F 00_)}(}G 00_)}(}H 00_)}(}I 00_)}(}J 00_)}(}K 00_)}(}L 00_)}(}M 00_)}(}N 00_)}(}O 00_)}(}P 00_)}(}Q 00_)}(}R 00_)}(}S 00_)}(}T 00_)}(}U 00_)}(}V 00_)}(}W 00_)}(}X 00_)}(}Y 00_)}(}Z 00_)}(}[ 00_)}(}\ 00_)}(}] 00_)}(}^ 00_)}(}_ 00_)}(}` 00_)}(}a 00_)}(}b 00_)}(}c 00_)}(}d 00_)}(}e 00_)}(}f 00_)}(}g 00_)}(}h 00_)}(}i 00_)}(}j 00_)}(}k 00_)}(}l 00_)}(}m 00_)}(}n 00_)}(}o 00_)}(}p 00_)}(}q 00_)}(}r 00_)}(}s 00_)}(}t 00_)}(}u 00_)}(}v 00_)}(}w 00_)}(}x 00_)}(}y 00_)}(}z 00_)}(}{ 00_)}(}| 00_)}(}} 00_)}(}~ 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(}! 00_)}(}" 00_)}(}# 00_)}(}$ 00_)}(}% 00_)}(}& 00_)}(}' 00_)}(}( 00_)}(}) 00_)}(}* 00_)}(}+ 00_)}(}, 00_)}(}- 00_)}(}. 00_)}(}/ 00_)}(}0 00_)}(}1 00_)}(}2 00_)}(}3 00_)}(}4 00_)}(}5 00_)}(}6 00_)}(}7 00_)}(}8 00_)}(}9 00_)}(}: 00_)}(}; 00_)}(}< 00_)}(}= 00_)}(}> 00_)}(}? 00_)}(}@ 00_)}(}A 00_)}(}B 00_)}(}C 00_)}(}D 00_)}(}E 00_)}(}F 00_)}(}G 00_)}(}H 00_)}(}I 00_)}(}J 00_)}(}K 00_)}(}L 00_)}(}M 00_)}(}N 00_)}(}O 00_)}(}P 00_)}(}Q 00_)}(}R 00_)}(}S 00_)}(}T 00_)}(}V 00_)}(}W 00_)}(}X 00_)}(}Y 00_)}(}Z 00_)}(}[ 00_)}(}\ 00_)}(}^ 00_)}(}_ 00_)}(}` 00_)}(}a 00_)}(}b 00_)}(}c 00_)}(}d 00_)}(}e 00_)}(}f 00_)}(}g 00_)}(}h 00_)}(}i 00_)}(}j 00_)}(}k 00_)}(}l 00_)}(}m 00_)20% - akcent 1J20% - akcent 1 ef 20% - akcent 2J"20% - akcent 2 ef 20% - akcent 3J&20% - akcent 3 ef 20% - akcent 4J*20% - akcent 4 ef 20% - akcent 5J.20% - akcent 5 ef 20% - akcent 6J220% - akcent 6 ef 40% - akcent 1J40% - akcent 1 L 40% - akcent 2J#40% - akcent 2 L渷 40% - akcent 3J'40% - akcent 3 L 40% - akcent 4J+40% - akcent 4 L 40% - akcent 5J/40% - akcent 5 L 40% - akcent 6J340% - akcent 6 Lմ 60% - akcent 1J 60% - akcent 1 23 60% - akcent 2J$60% - akcent 2 23ږ 60% - akcent 3J(60% - akcent 3 23כ 60% - akcent 4J,60% - akcent 4 23 60% - akcent 5J060% - akcent 5 23 !60% - akcent 6J460% - akcent 6 23 "Akcent 1>Akcent 1 O #Akcent 2>!Akcent 2 PM $Akcent 3>%Akcent 3 Y %Akcent 4>)Akcent 4 d &Akcent 5>-Akcent 5 K 'Akcent 6>1Akcent 6 F !(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???????????? ??? *Dobre8Dobre a+* Dziesitny,2Dziesitny [0]-6 HiperBcze '.Komrka poBczonaRKomrka poBczona }/Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona ????????? ???0 NagBwek 1D NagBwek 1 I}O1 NagBwek 2D NagBwek 2 I}?2 NagBwek 3D NagBwek 3 I}233 NagBwek 46 NagBwek 4 I}4 Neutralne@ Neutralne e2Normalny 5 Obliczeniaz Obliczenia } 6 L Odwiedzone hiperBcze 7* Procentowy 8SumaFSuma OO'9Tekst obja[nieniaD5Tekst obja[nienia ':Tekst ostrze|eniaD Tekst ostrze|enia ;TytuB1TytuB I}% <Uwagad Uwaga =&Walutowy>. Walutowy [0] ?ZBe4ZBe XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`6ZaB. I.2 ro[liny obrot.8<ZaB. I.3 uprawy pod osB.6N_ZaB. I.4 uprawy sadown.FqZaB. 1.5 Zwierzta- [r.obrotoweFZaB. 1.6 Zwierzta - [r.trwaBe.BZaB. 1.7- [r. trwaBe maszyny FbZaB. 1.8 [r.trwaBe budyn i tune0vZaB. 1.9 stawy rybne002 ;+  ;% ; ;  ;#  ;o  ;?  ;( OLE_LINK1:Z OLE_LINK3:Z8 IXXWypeBnia rolnikLp.7powierzchnia uprawy w roku wystpienia klski w gminie.#/uprawy uszkodzone i nieuszkodzone/ (Kol.9e"kol.10 Kol.9d"kol.3)-Powierzchnia uszkodzonych upraw w dniu klski[ha][%][zB]I.U|ytki zielone:1. 2.3.& & & & & & .4.5.II. Zbo|a jare:1.6.7.& & & & & & 8.III. Zbo|a ozime:& & & & & & ..IV.Warzywa gruntowe:& & & & & & & 9.11.12.13.V.Okopowe:VI.VII.VIII.Uprawy pozostaBe:6Ugory i inne grunty objte pBatno[ciami j.p.o.& & & & & & ..RAZEM:UWAGI:oZaB. kopia wniosku o pBatno[ci w ramach wsparcia bezpo[redniego skBadanego do ARiMR w roku wystpienia n.z.a.^ 1)Powierzchnia uprawy w roku wystpienia klski w gminie. /uprawy uszkodzone i nieuszkodzone/ 9 2)Powierzchnia zebranych upraw do dnia wystpienia klski/ 3)Powierzchnia uszkodzonych upraw w dniu klski] Dotyczy upraw rolnych w danej gminie z wyBczeniem upraw w szklarniach i tunelach foliowych.2Nazwa (uprawy kfalifikowane do [rodkw obrotowych)JIMI INAZWISKO ROLNIKA: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .A Dotyczy upraw pod osBonami (w szklarniach i tunelach foliowych).WypeBnia komisjaa 1)Powierzchnia prowadzonej uprawy w roku wystpienia klski. /uprawy uszkodzone i nieuszkodzone/ [m]& & & & .& & & & Uprawy w tunelach:& & & & & & & & & & .I A.I B.Uprawy w szklarniach: 1) Kolumna nr 3- nale|y poda caB struktur upraw w roku wystpienia klski z uwzgldnieniem zarwno upraw uszkodzonych jak i nie uszkodzonych. X 3) Kolumna nr 5- nale|y poda powierzchni uszkodzonych upraw w dniu wystpienia klski.V 2) Kolumna nr 4- nale|y poda powierzchni upraw zebranych do dnia wystpienia klski.2 ZaBcznik Nr I.3!lp.10.NStanowisko, warunki siedliskowe i glebowe wg. metodyki Krzysztofa Zmarlickiego Nazwa uprawy (uprawy sadownicze wieloletnie z podaniem wieku drzew lub krzeww oraz mateczniki szkBkarskie)- uprawy kwalifikowane do [rodkw trwaBych *Plantacje owocw miekkich (szkody- krzewy)& & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & .Mateczniki ro[lin szkBkarskichSady zaraznikoweRAZEMx+Czytelne podpisy CzBonkw Komisji:& & & & & & & & & r ZaBcznik Nr I.4a Dotyczy upraw sadowniczych i plantacji wieloletnich - [rodki trwaBe[dt./kg./szt.][szt.][zB.]!nr ident. zwierzcia lub nr stadal Ilo[ i warto[ padBych zwierzt lub poddanych ubojowi z konieczno[ci (wg. wartosci rynkowej) w roku klskiYNazwa gatunku zwierzt z okresleniem grupy wiekowej kwalifikowanych do [rodkow obrotowychUWAGITrzoda Chlewna w tym:prosita warchlakituczniki BydBo w tym:cielta opasy Drb w tym:brojlerykaczkiindykigsiInna produkcja zwierzeca: np.. jaja kurzemlekoTrzoda chlewna w tym:macioryknuryBydBo ogBem w tym:buhajekrowyKIMI I NAZWISKO ROLNIKA: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .LInne zwierzta stanowice stado podstawowe kwalifikowane do [rdkow trwaBychBLiczba maszyn lub cignikw rolniczych, w ktrych wystpiBy szkodyOszacowana warto[ szkd[zB.]*ZaBcznik nr I.7O Zrodki trwaBe (maszymy lub cigniki rolnicze) Warto[ szkdh Zrodki trwaBe (budynki gospodarcze lub inne obiekty: szklarnie, tunele foliowe)*liczba obiektw w ktrych wystpiBy szkodyWysoko[ szkd6ZaB. Dokumentacja fotograficzna uszkodzonych obiektw. Zakres szkd ZaB. Nr I.9[IMI I NAZWISKO ROLNIKA: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .TIMI I NAZWISKO ROLNIKA: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..WypeBnia rolnik & & & & & & & & & & &Czytelne podpisy CzBonkw Komisji: Data szacunku szkd:& & & & & & & & & & & & & & & & & "Czytelne podpisy CzBonkw Komisji:& & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .DWskaznik oceny stanu zdrowotnego wg metodyki Krzysztofa Zmarlickiego& & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & ..BRodzaj maszyn lub cignikw rolniczych, w ktrych wystpiBy szkody & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & * Warto[ szkd- warto[ nakBadw niezbdnych na remont lub odbudow obiektw lub r|nica pomiedzy warto[ci aktyww bezpo[rednio przed wystpieniem n.z.a. i bezpo[rednio po jego wystpien< iu ustalona przez specjalist z zakresu budownictwa.& & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & .Podpis rolnika:& & & & & & & & & & & & & & & W 2) Kolumna nr 4- nale|y poda powierzchnie, upraw zebranych do dnia wystpienia klski. Dotyczy produkcji zwierzcej - [rodki obrotoweVNr identyfikacyjny zwierzcia lub numer stada (dotyczy zwierzt objtych systemem IRZ)/Dokumentacja fotograficzna oszkodzonych maszyn.& & & & & ..UWAGA ! W tabeli ( wpisujemy wszystkie uprawy prowadzone w gminie na obszarze, ktrej wystapiBa klska, niezale|nie od wielkosci poniesionych strat - rwnie| nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o pBatnosci w ramach wsparcia bezpo[redniego skBadanym do ARiMR. & & & & & & & & & & & & & & & & .BUprawy sadownicze -szkody w drzewach (gatunek, odmiana, podkBadka)^~ Produkcja towarowa zwierzt lub ilo[ rocznej produkcji zwierzecej w roku wystpienia n.z.a.] Produkcja towarowa zwierzt lub ilosc rocznej produkcji zwierzecej w roku wystpienia n.z.a.Nr dziaBki ewidencyjnejPowierzchnia staww4Nr zbiornika lub nr zgodny z operatem wodno- prawnym%Zrednia roczna produkcja ryb ze stawuZrednia cena ryb Nazwa gatunku ryb/ nazwa obiektuLiczbaZRODKI OBROTOWE:ZRODKI TRWAAE:AZrodki trwaBe: (stado podstawowe, groble, urzadzenia techniczne)Nazwa gatunku [kg][szt] UWAGA ! W tabeli, kol. Nr 3 ( wpisujemy wszystkie uprawy prowadzone w gminie na obszarze, ktrej wystapiBa klska, niezale|nie od wielkosci poniesionych strat - rwnie| nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o pBatnosci w ramach wsparcia bezpo[redniego skBadanym do ARiMR. %Uprawy sadownicze (szkody w owocach):-Plantacje owocw mikkich (szkody w owocach): 1) Kolumna nr 3- nale|y poda caB struktur upraw w roku wystpienia klski z uwzgldnieniem zarwno upraw uszkodzonych jak i nie uszkodzonych.X 3) Kolumna nr 5- nale|y poda powierzchni uszkodzonych upraw w dniu wystpienia klski oraz przedstawi lokalizacj uszkodzonych upraw na zaBczonej mapce (nale|y poda ka|d uszkodzon upraw oddzielnie, tzn. je|eli pszenica uprawiana jest w trzech oddzielnych lokalizacjach nale|y j wyszczeglni trzy razy z podaniem procentu uszkodzenia).0~ Zrednioroczna towarowa produkcja zwierzca =Koszty poniesione w zwiazku z wystpieniem szkd (zakup pasz)Iilo[ padBych zwierzt lub poddanych ubojowi z konieczno[ci w roku klski1) Warto[ci pomidzy kolumnami 2 i 6 mog r|ni si wyBcznie o liczk zwierzt padBych na skutek wystpienia n.z.a. okre[lojnych w kol. Nr 8.Dotyczy szkd w hodowli ryb.& & & & & & & & .& & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & 0 1) Nale|y poda wg ewidencji gruntw i budynkw. & & & & & & & ...& & & ZaBcznik Nr I.6*Dotyczy produkcj zwierzcej- [rodki trwaBe| Nazwa gatunku zwierzcia gospodarskiego z okresleniem grupy wiekowej kwalifikowanego do [rodkow trwaBych (stado podstawowe): : Ilos i warto[ padBych zwierzt w roku wystpienia klski 0 Ilo[ padBych zwierzt w roku wystpienia klski [m2] 1Wiek drzew lub krzeww [lata]+ 1) Nr dziaBki ewidencyjnej.Wiek drzew i krzeww [lat])ZaB.l *Warto[ szkd - warto[ kosztw napraw lub r|nica pomidzy warto[ci aktyww przed i po wystpieniu n.z.a.[ Opis poszczeglnych urzdzeD z wyszczeglnieniem uszkodzeD: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ........................................................................................................ <> IMI I NAZWISKO ROLNIKA: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & H Liczba zniszczonych drzew i krzeww w roku klski [szt/m2] ?E F.Powierzchnia uszkodzonych upraw [ha] )< Szacunkowa warto[ szkd [zB]E Liczba zniszczonych drzew i krzeww w roku klski [szt] ?z Nazwa uprawy (uprawy kfalifikowane do [rodkw obrotowych prowadzone w gminie) zgodnie z FADN & & & & & & & & & nazwa gminy Q R3Koszty nieponiesione w zwiazku z wystpieniem szkdZaBcznik Nr I.8 Rodzaj budynku gospodarczego lub innych obiektw <h(szklarni, tunele) w ktrych wystpiBy szkody (nie dotyczy budynkw mieszkalnych)D Opis uszkodzeD posczeglnych obiektw z wyszczeglnieniem uszkodzeD & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..............& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................CF Rodzaj zniszczeD w stawach rybnych ([rodki obrotowe- ryby produkcyjne) Dodatkowe informacje (opis zakresu szkd) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & *#Ilo[ padBych ryb [szt/kg]Warto[ szkd [zB]Podpis rolnika: !Czytelny podpis czBonkw Komisji: & & & & & & & & . & & & & & & & ..& & & & & & & & & & .& & & & & & & & .k 5) Kolumna nr 7- nale|y poda [redni procent strat w danej uprawie uszkodzonej w dniu wystpienia klski. j 6)Kolumna nr 8- nale|y poda szacunkow warto[ szkd powstaBych na skutek n.z.a w danej uprawie rolnej.55)Procent uszkodzenia uprawy (w odniesieniu do kol.5) 6)Szacunkowa warto[ strat 7)WypeBnia komisjad 7) Kolumny nr 9, 10, 11 - wypeBnia Komisja po dokonaniu szacunku szkd w danym gospodarstwie rolnym.KW kolumnie nr 9 komisja podaje powierzchni upraw w dniu wystpienia klskiZ 3)Powierzchnia uszkodzonych upraw w dniu klski (oddzielnie dla ka|dej uszkodzonej uprawy)I 4)Numery dziaBek ewidencyjnych na ktrych poBo|ona jest uszkodzona uprawa= 4)Kolumna nr 6- nale|y poda wg ewidencji gruntw i budynkw.fPowierzchnia upraw w dniu wystpienia klski /uprawy uszkodzone i nieuszkodzone (kol. 9=kol.3 - kol.4)4Procent uszkodzenia uprawy (w odniesieniu do kol.10)E 4)Kolumna nr 6- nale|y poda wg ewidencji gruntw i budynkw. I 4)Numery dziaBek ewidencyjnych na ktrych poBo|ona jest uszkodzona uprawa 7) WypeBnia komisjad 5) Kolumna nr 7- nale|y poda procent strat w danej uprawie uszkodzonej w dniu wystpienia klski. t Powierzchnia prowadzonej uprawy w dniu klski (uprawy uszkodzone i nieuszkodzone kol. 9e"kol. 10 oraz kol. 9 d" kol. 3W ZaBcznik Nr I.2 ZaBcznik Nr I.5 cb ji 65SR @͸ {VG dccB g2 8=` d,!(r/z5: dMbP?_*+% g&?'?(?)?MHP LaserJet 1018 Jurek4 XSDDMHP LaserJet 1018 -(dg4" H333333?333333?&<3U} } @} } } } } } } } `} } = J@ ;@ , @ , , , , @ # @ ` ` ;` ,` @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ [ 2  o     / 0           ee f f f f f f f f f Hh?h@h@h@h@h@h@h @h"@h$@h&@ l l eeeeeeeee e eeeeeeeeee e eeeeeeeeee e eeeeeeeeee e eeeeeeeeee e eeeeeeeeee l leeeeeeeee e eeeeeeeeee e eeeeeeeeee m eeeeyn m e}e}}enmen m }ree}}ne m eeerrno m e}mw m eowen D l8, , , L6L6 L88888888888888 @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @  re}}emen !m !u!rezoo "m "}="eerremen #s #u#eqme $m $u$re}}rnmew %m %u%eemen &v &u&zerrnm 'm 'u'ernm (y (u(eem ) ){)ooet * *e*e}eeee + +e+ee}}ee , ,e=,e}eeee -m -=-eeeeenme .m .e=.}ee}}nme /m /e=/~eewpeq 0 0=0}eeno 1 1<1ueeeexset 2 2<2eexme 3 3o<3ueeevot 4! 4e<4eewv ~ 5s$@ 5e<5ueeenmen 6" 6e<6}ee}}nmeq 7# 7e=7u}eeemen 8m$ 8e<8}e}}enmen 9% 9l&9}wpeq :m :e:eerrno ;m ;e;}mw <m <e<}e}}rnen =m =e=|||emx >m >e>}ezoo ?m ?e?uorremen Dx l8888888888888888848488888888888@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I V@J @K @L @M @N @O @P @Q 9@R @S @T @ U @ V ;W @X wY k@Z ;@[ w\ w] w^ ;_ ; @' @l@eqme Am AeAornmn Bm BeBueme Cm CeCerrnmn Dm De Durnmn Em Ee Eeemn Fm Fe Fooew Gm Ge Ge}eeeen Hm He He}eeeen I( IlIeeeeeen Jm JeJeeeeen Km KeKeeenme Lm LeLeeeeenmen M MeM N NeN Om OeOeeene Pm PePeeeeene Q) Ql*Q}e}}ee Rm ReReeeeene Sm SeSeeeeee T T{+Twst U,U U U U V[[[[[[[[[[[ WW XX YY ZZ [[ \\ ]] ^A-^ _B Dl888888888844444448448N ,,,,,,,,` ;a ;b ;c ;d ;@e ;@f ;g ;@h ;i ;j ;k ;l ;m ;n ;o ;p ;q ;r ;s ;t ;u ;v ;w ;x ;y ;z ;{ ;| ;} ;~ ; ; `B` aC b.b cC d dd d d e f[[[[[ g[ g gg[[ gg g g h[[[[[[[[[[[ i i i j[[[ k k Jk l[[[ m m m n[[[ o[[[ p[[[ q[[[ r[[[ s[[[ t[[[ u[[[ v[[[ w[[[ x[[[ y[[[ z[[[ {[[[ |[[[ }[[[ ~[[[ [[[ DDl, , H h 4 4 4 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;[[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ Dl ; ; ; ; ; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,[[[ [[[ [[[ [[[ [[[              Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                XYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXDnl   XYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXX XYYXXXXX XYYXXXXX XYYXZZXX XYYXXXXX XYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXXYYXXXXXDl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;< XYYXXXXX!XYYXXXXX"XYYXXXXX#XYYXXXXX$XYYXXXXX%XYYXXXXX&XYYXXXXX'XYYXXXXX(XYYXXXXX)XYYXXXXX*XYYXXXXX+XYYXXXXX,XYYXXXXX-XYYXXXXX.XYYXXXXX/XYYXXXXX0XYYXXXXX1XYYXXXXX2XYYXXXXX3XYYXXXXX4XYYXXXXX5XYYXXXXX6XYYXXXXX7XYYXXXXX8XYYXXXXX9XYYXXXXX:XYYXXXXX;XYYXXXXX<XYYXXXXX>60>@<KXdZ J)  WW MNZZ 23XX MN UUMN  01   kk MNmm ii ggdddd MN[[]] ggMNMNMNgg MN\\ YY bb ggD g2 k$BL~TF[] dMbP?_*+%&?'?(?)?MHP LaserJet 1018 Jurek4 XXSDDMHP LaserJet 1018 -(dg4" UXX333333?333333?&<3U} } `} } ` } } @} `} @} } ` k ; J@ ` ` ` ` ` @ @ @ @ @ @ w@ w@ w@ w@ @ w ; w@ , , , , , , , , ; , , )D )* 050000000000    4  EE  1 23 # 3 7 &0 &1   - $''!. $''!. $''!. $''!. %((" / Ee f f ff f f f8 g HL?i@h@j@@h@@j @"@h$@k&@ l> l@`EKE`cO`P K E9GE`EIcOEQ E E9JEKE`KEb E E:IEKEIdOES E E:`E`EIdOEP E E:I`KEI`aEF E E:DEKE`cREP E E:I`KEIKREU +,,`EKE dOE  l? l;I`KEI`VEP E E<`^`EIKVEU E E<J^cE`cO^Q D* l6, ,, L L88888888N88 ,! ," h@# ,$ ,% ;& @' w( w) w* w+ w, w- w. ;/ ;0 ;1 ;2 ;3 ;@4 ;5 ;6 @7 ;@8 ;9 ;: ;; ;< ;= ;> ;? ; E E< `EKEJKEb !E !E<!J_dE`NT`F "E "E<"`H`EMcOcP #c #^=#M^MM^MT^F $+,$,JEEJ $ $KOE $ %````````` &4A& '5C'666666 (5B(6666666666 )) *5*6666666 ++ ,5,6666666 -@ .A-. /B 0B0 1C 2 3C 4 4 4 4 44 4 4 5[[[[[ 6[[[[[[ 7[[[[[[ 77 7 7 [ 8 9`````` 9 9 ` :````````` ;`````` ; ; ` <````````` =`````` = = ` >````````` ?````````` D0l8888N ,,,,,,, , , j J 6 6 6 @ ;A ;B @C ;D ;E ;F ;G ;H ;I ;J ;K ;L ;M @N ;@O J@P @Q ;R ;S ;T ;U ;V ;W ;X ;Y @Z ,[ ,@\ w] w^ @_ :@@````````` A````````` B````````` C````````` D````````` E````````` F````````` G````````` H````````` I````````` J````````` K````````` L````````` M````````` N````````` O````````` P````````` Q````````` R````````` S````````` T````````` U````````` V````````` W````````` X````````` Y  Z      [      \ ] ^ _ Dl ` wa wb ;c ;d ;e ;f ;g ;h i ;j ;` a@ bA cB\\\\\\\\\ dB\\\\\\\\\ eC\\\\\\\\\ f]\\\\\\\\\ gC\\\\\\\\\ h\\\\\\\\\\ i\\\\\\]\\\ j]\\\  >@<d\dZ""""$$$&& 22 ,,(( ''**)) 44        Z[ YY 447744 77 99 ;; == ggD g2 &~do*p dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?MHP LaserJet 1018 Jurek4 XSDDMHP LaserJet 1018 -(dg4" F333333?333333?&<3U} } &} } } } } } } & ; ; ; ; ; @ @ ; v ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; , , , , ;@ ; , ;@[[[[[[[ :Q : [[ 0R000000;; [[[[[[[[[[[ 849999999[[[ [[[[[[[[[[[ <=====> <6 ==> E H     G    ~ @  ! F  J  J   J  J  J J I    K L M ?,@ O  O   A A  [[[[[    [ D l66 , B888888888888888,V j  ;@! # $ h%  !7! 7 #7# 7 $ %7% 7P>@<d z  %% !! ## ggD g2 -Fvȏb dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?MHP LaserJet 1018 Jurek4 XSDDMHP LaserJet 1018 -(dg4" ^333333?333333?&<3U} } } } `} @ } @ } } } } -NN;@N;@N;N;N;N;@N @Ns@N; Nv N; N; N; N;N;N;N;N;N;N;N;N;N;N;NvN;N;N;N;N,N,N;@ BBBBBBBBBBBB[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M 000000000000[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M 8o888888[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M EFFFFFFG <6 CD[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M HE PX OW =>    Y [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M IQ S T U V S   S "[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[MH?@@@@@@ @"@$@&@ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M~ J? Z [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M K [ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M K \ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M K ] [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M L[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M~ J@ ^[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[MK _[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[MK `[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ML[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M~ J@ a[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[MK b[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[MK c[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[MK d[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[MK e[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ML[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M~ J@ f[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[MK g[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[MK h[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ML[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M M,N[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[M   A A   Dl($$ ,! ," ;@# ,$ ,% ,& ,' ,( ,) ,* ,+ ,, , ! " " " " " # $ $ A $ A % & & A & A ' ( ( A ( A ) *6*66666666666 + , R$$P$:$:$:$0$>@<d   ** (( "" "" $$ && ggD g2 %Ι$ dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?MHP LaserJet 1018 Jurek4 XSDDMHP LaserJet 1018 -(dg4" A333333?333333?&<3U} } @} } @} } @} % ;@ ;@ , ; , @ @ @ ; @ X@ ; @ @ ,,,,,,,,,,,,,@,,,@;@ 00 00 8o888888 E  6 T U R VY T T U T ~ R? i R j R k ~ R@ l R m R n ~ R@ p S,S    Dl88&HdH2..2..2&Z: ,!,";@$  !" "" $ <..>@<d) )) j ggD g2 *2 dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?MHP LaserJet 1018 Jurek4 XSDDMHP LaserJet 1018 -(dg4" d333333?333333?&<3U} } @} @} } @} @;;@@@;Y@;@,@ @ Y@ @ @ @@@Y@@@`,@,,,;; t 0u 00 \\\\\\ JE < _` <6 `a J q v r JY [[ T s s [~ ?~ @~ @~ @ YN Z W XXXXX ] XXXXX bb c c bb  ^ ^ P A A A A :,.$FZF$$$$$$$BB....0>@<dd   ggD g2  dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?Mb\\c01-srv-v-print\prt0863AD15F 4A4xSPLXx423PCLXL(@ 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}HddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivK4 EXCEL.EXE#*a(" F333333?333333?&<3U} } } } } `%} +,@;@@ @&@@@@@ @ @ @ , @,,,U@,;;;,  0w000 d} eeeee iE < __ g6h a x y r Y [ T s s ~ ? ~ @ ~ @ ~ @ ~ @ j, kl " f fffff " X XXXXX "XXXXXX "XXXXXX z   "   " K K K8B<<2TjT222222&2&2&&2H&f&>@<d)))B ggD g2 " dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?Mb\\c01-srv-v-print\prt0863AD15F 4A4xSPLXx423PCLXLR 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}HddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivK4 EXCEL.EXEm{a(" M333333?333333?&<3U} } @!} } } } ` } } @ } } ` " @ ; @ , ` , , @ 8@ @ h@ J@ Y@ h@ h@ w W ,W ,W ;W w@ h@ J@ @ , @ , ;@ ; ;@ |  m mm d~eeeeeeeeeee   E R  6  R R R R  R{  R{  TRRR   ~ ? ~ @ ~ @ ~ @ ~ @DWWWWWWWWWWWWWWWWWWW V,DWWWWWWWWWWWWWWWWWWW   i V VV V6V a R v v8WWWWWWWWWWWWWWWWWWW [R   ~ ?DWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~ @DWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~ @DWWWWWWWWWWWWWWWWWWW V,DWWWWWWWWWWWWWWWWWWWFWWWWWWWWWWWWWWWWWWW XDXXXXXXXXXXXWWWWWWWWWWWWWWWWWWW     * **  7 7DT l::0$$$0^0000VV$0Z^VVVVJV$n$R ! 7 7 ! 7! 7X>@<d  !!        ggD Oh+'0HP`p slitUserMicrosoft Excel@c7@s@9՜.+,0 PXd lt| fmuw Za. I.2 roliny obrot.Za. I.3 uprawy pod os.Za. I.4 uprawy sadown. Za. 1.5 Zwierzta- r.obrotowe Za. 1.6 Zwierzta - r.trwae.Za. 1.7- r. trwae maszyny Za. 1.8 r.trwae budyn i tuneZa. 1.9 stawy rybne1'Za. 1.5 Zwierzta- r.obrotowe'!Obszar_wydruku1'Za. 1.6 Zwierzta - r.trwae.'!Obszar_wydruku/'Za. 1.7- r. trwae maszyny '!Obszar_wydruku1'Za. 1.8 r.trwae budyn i tune'!Obszar_wydruku&'Za. 1.9 stawy rybne'!Obszar_wydruku)'Za. I.2 roliny obrot.'!Obszar_wydruku*'Za. I.3 uprawy pod os.'!Obszar_wydruku)'Za. I.4 uprawy sadown.'!Obszar_wydruku%'Za. I.3 uprawy pod os.'!OLE_LINK1%'Za. I.3 uprawy pod os.'!OLE_LINK3 ArkuszeZakresy nazwane  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  Root Entry FpCWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8