ࡱ> BDA[*bjbj86ΐΐ' 51118i$$1$j(( :$<$<$<$<$<$<$%&(H<$9<$u$  p:$ :$ J"hb#̳'1"&$$0$")p) b#)b# <$<$ $)A :ZaBcznik nr 2 do zarzdzenia (nr poz. Rej 121/19) Wojewody MaBopolskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO)uprzejmie informuj, |e: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wjt GminyOlesno adres: ulica JagieBBy 1, 33-210 Olesno z Inspektorem ochrony danych w urzdzie gminy Olesno mo|na si skontaktowa za po[rednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): /4y014dlxak/skrytkapoczty elektronicznej na adres HYPERLINK "mailto:iodo@gminaolesno.pl"iodo@gminaolesno.pllub listownie na podany powy|ej adres administratora danych, umieszczajc dopisek Do Inspektora ochrony danych ; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bd w celu oszacowania zgBoszonych szkd, powstaBych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwie rolnym oraz sporzdzenia protokoBu Komisji z szacunku szkd, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz c RODOoraz Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegBowego zakresu isposobw realizacji niektrych zadaD Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa HYPERLINK "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dc"(Dz.U. z2015 r. poz. 187 z pzn. zm.); odbiorc Pani/Pana danych osobowych bd wyBcznie podmioty uprawnione na podstawie przepisw prawa, a tak|e podmioty, ktrym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych; dokumentacja z zakresu szacowania szkd w Pani/Pana gospodarstwie rolnym, po sporzdzeniu protokoBu komisji zostanie przekazana do MaBopolskiego Urzdu Wojewdzkiego w Krakowie celem weryfikacji ipotwierdzenia przez Wojewod MaBopolskiego zakresu i wysoko[ci powstaBych szkd.* Pani/Pana dane osobowe nie bd przekazywane do paDstwa trzeciego/organizacji midzynarodowej; Ma Pani/Pan prawTd   * , . * ǺububVVVFVh0<h 5CJOJQJaJh ~)CJOJQJaJ%h0<h,JB*CJOJQJaJph%h0<hDoxB*CJOJQJaJph%h0<h B*CJOJQJaJphh0<h CJOJQJaJh h 5CJOJQJaJh 5CJOJQJaJ"h15B*CJOJQJaJphh=FCJOJQJaJhG!CJOJQJaJh1h1CJOJQJaJf\ ^ . h" $ & Fdhx^a$gd m$$ & Fdh^a$gd m$$dh7$8$H$a$gd $dha$gd dhgd ~)n^ngd1 ^gd1* P L.df`bhp 8#r##%%zk\h0<h6CJOJQJaJh0<hACJOJQJaJh0<hDCJOJQJaJh0<hG!CJOJQJaJU%h0<h B*CJOJQJaJph%h0<h,JB*CJOJQJaJphh0<h 6CJOJQJaJ h h ~)0JCJOJQJaJhT9jhT9Uh0<h CJOJQJaJh ~)o do: dostpu do tre[ci swoich danych, sprostowania tre[ci swoich danych, ograniczenia przetwarzania. W przypadkach okre[lonych przepisami prawa maj PaDstwo rwnie| prawo do: przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunicia danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofn zgod na przetwarzanie danych jej dotyczcych bez wpBywu na zgodno[ z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem, z tym, |e nie dotyczy to danych, ktre podlegaj archiwizacji zgodnie z obowizujcym administratora przepisami prawa. Pani/Pana dane bd przechowywane w urzdzie gminy/miasta przez okres czasu okre[lony w przepisach dotyczcych archiwizowania dokumentw. W przypadku uznania, |e przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy oochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych; Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest niezbdne do przeprowadzenia procesu szacowania szkd. Je[li danych tych administrator nie bdzie posiadaB, nie bdzie mgB Pani/Pana sprawy rozpatrzy; Decyzje w Pani/Pana sprawie nie bd zapadaBy w sposb zautomatyzowany, a dane nie bd podlega profilowaniu. _____________________________________ Wjt Gminy   *konieczno[ potwierdzenia dotyczy protokoBw w ktrych wysoko[ szkd wynosi powy|ej 30% [redniej produkcji rolnej lub warto[ szkd w[rodkach trwaBych przekracza 3350 zB Strona PAGE1 z NUMPAGES2 N`6 p "#l%&'' $dha$gd $ & Fdhx^a$gd m$$ & Fdha$gdGm$$$ & F Sndha$gdGm$$ & Fdhx^a$gdGm$$ & FSdhx^Sa$gd m$ %&8&'*(,(H(L(N(P(T(V(Z(\(`(b(f(j(l*n*p******ʿlh`UNUBhlx=5\mHnHu h 5\jhT95U\h mHsHhA'h hACJOJPJQJ\aJsHh hACJOJQJaJhACJOJQJaJh]gjh]gUhwh ~)OJQJh h 6OJQJh h OJQJh0<h CJOJQJaJ%h0<h B*CJOJQJaJph%h0<hAB*CJOJQJaJph'',(J(L(N(R(T(X(Z(^(`(d(f(h(j(n*$ da$gdAd$ da$gdGgd qgd $dh^`a$gd $dh^`a$gd n*p******$ da$gdGgd]g p#n#gd]ggdA************վhw%h\[ h]gB*CJaJmHphsHh]ghlx=5\mHnHu h 5\h mHsHjhT95U\ 6&P 1h:p]g. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N T9Normalny dCJ_HaJmHsHtH JA`J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy ` @` 0Stopkadp#a$ CJOJPJQJ^JaJmHsHNN 0 Stopka Znak CJOJPJQJ^JaJmHsHBB A0NagBwekdp#2!2 A0 NagBwek ZnakP2P 10 Tekst dymka dCJOJQJ^JaJLAL 10Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJ8U@Q8 ~)0 HiperBcze >*B*phcPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!ytheme/theme/theme1.xmlY͋7? sw53x=mv%vRrm٣X323nLK譇Rh1 fJvP8Qrq&,xZX)bHd[ Ackfuo2!#lﮌt)Xx"F4 8<2xVd4m`v̎ -/vIݛE Q~"ד\&0Ux:̍:x\Pֺ^I`©/Nhw ҟݝZZ-Wkx J;[^χ(jx Jqj-|85 /A%l ]rm0g7\Wd(Ȅ 9%,N)$r'h#J14Hy!aJF1jYk=}翟xqWU&*oyo?mjzw|??֔w߽y}Ҡ ']|lg!LPFGI DTV4MP.4%Ȁkc=cp?4 B xm;–" w#mEZ9p*1yHQG[al#BQ6#b1d@Z5HyY|k9xh5ͺt$ D 0x-8 M*(jLNHubʬ'I^ U~Ĝ ud̤s1";l(}*d%CM y@љ~^5p><U%",bC.ocoI'Kט;$ѹ4Z<!Dh? qy0lOHX1_4]|JIzXs!Ru <]lBeqL9$A|=^rq89\v*+ePNT NV"H A38!gv-^4 ^ԅUȂ]Uv!8>!"OiWٕɼLLJ#u3'f29leI8N1z7.:{"Y,7jyq\&7He YM۫P2#4o8p}-S@6q,8i%lcii[:Z؜IƓ q5ʈt r:XH!][+Izi4>RDƔѮPP:<@YGQuSHs35V]bU؈՚*.R&6V\OȻ<^!(i iXpv6q"MBa}ov#ny0+u~۬Z2rCw`@</$)my³ELӒrJu[pNPw[Bu[.uڕgXxbߛ2^ivv"[w-ڍ Lޞ ]Kݵ+@\yUzjVtBڅ:gu$N;^^ʾ_pGQ9J˩],@Rɂq~ PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!ytheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ] 6 4447* %** 'n** 2]XX!%.07!L# AA@0( B S ?_GoBackc^c^~' ' ) ) * * , - / 0 2 3 [^& ^& ' ' ) ) * * , - / 0 2 3 AILX^^@%Q.2x 6L?P09aLJh^h`56B*ph)8^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xL^x`L.H^H`.^`.L^`L.^`6)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.&^`56B*CJOJQJ^JaJo(ph.8^8`5o(.0^`05o(..p0^p`05o(... @ ^@ `5o( .... ^ `5o( ..... x`^x``5o( ...... `^``5o(....... ^`5o(........^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^%Q. 6?P9a^ny+OD)T-5eG!Sv! ~)Re*/4T90<lx=R#F,J"ZN-^HyvDoxw@z'9A6BnG$ , ]gw-D=F<1x_4"'^' ) @4]PPPPUnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri9& . Segoe UIACambria Math"1uguguF F q0! ! >HP $Pw@z2!xx Paulina DudekPC   Oh+'00x  (Paulina DudekNormalPC2Microsoft Office Word@@ܥo@ J#@ J#F ՜.+,D՜.+,0 hp HP Inc.!  Tytu 8@ _PID_HLINKSA< h3Khttps://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dc% mailto:iodo@gminaolesno.pl !"#$%&'()*+,-./02345678:;<=>?@CRoot Entry F'E1Table/)WordDocument86SummaryInformation(1DocumentSummaryInformation89CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q