wejście
główne

wejście
od biblioteki

1

Pokój nr 1

Obrona cywilna

14 641 24 34

2

Pokój nr 2

Sekretariat

14 641 24 31

3

Pokój nr 3

Inwestycje, drogownictwo i ochr. Środowiska / Promocja Gminy

14 641 24 41

4

Pokój nr 4

Księgowość podatkowa / Wymiar zobowiązań pieniężnych

14 641 24 42

5

Pokój nr 5

Sprawy rolne i gospodarka gruntami

14 641 24 43

8

Pokój nr 8

Ewidencja ludności i dowody / Sprawy wojskowo obronne i BHP

14 641 24 45

10

Pokój nr 10

Budownictwo i planowanie przestrzenne

14 641 24 36

11

Pokój nr 11

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

14 641 10 86

12

Pokój nr 12

Kadry

14 641 24 35

13

Pokój nr 13

Urząd Stanu Cywilnego

14 641 24 40

14

Pokój nr 14

Księgowość

14 641 24 46

15

Pokój nr 15

Rady Gminy

14 641 24 38

Sekretarz

14 641 24 33

Wójt

14 641 24 32

WC

WC

Archiwum

Pomieszczenie socjalne

Numer ogólny 14 641 24 + końcówka

 • Pokój nr 1: Obrona cywilna34
 • Pokój nr 2: Sekretariat31
 • Pokój nr 3: Inwestycje, drogownictwo i ochr. Środowiska / Promocja Gminy41
 • Pokój nr 4: Księgowość podatkowa / Wymiar zobowiązań pieniężnych42
 • Pokój nr 5: Sprawy rolne i gospodarka gruntami43
 • Sekretarz33
 • Wójt32
 • Pokój nr 8: Ewidencja ludności i dowody / Sprawy wojskowo obronne i BHP45
 • Pokój nr 10: Budownictwo i planowanie przestrzenne36
 • Pokój nr 11: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej14 641 10 86
 • Pokój nr 12: Kadry35
 • Pokój nr 13: Urząd Stanu Cywilnego40
 • Pokój nr 14: Księgowość46
 • Pokój nr 15: Rady Gminy38