Oleśnica

Oleśnica zajmuje obszar 524 ha co stanowi 7% całkowitej powierzchni Gminy Olesno.

Liczba ludności zamieszkującej tą wieś wynosi 750 osób.