Aktualizacja harmonogramu rzeczowo finansowego - Instalacje fotowoltaiczne

Odnawialne źródła energii

Załącznik: Nowy harmonogram rzeczowo finansowy - Instalacje fotowoltaiczne

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Wróć