Niwki

Niwki zajmują obszar 193 ha co stanowi 2% całkowitej powierzchni Gminy Olesno.

Liczba ludności zamieszkującej tą wieś wynosi 223 osób.