GMINNY TURNIEJ SZACHOWY

Kluby sportowe

14 grudnia  Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oleśnie zaprosiło uczniów szkół podstawowych na Gminny Turniej Szachowy. Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej. Do zawodów przystąpili uczniowie z SP Zalipie i SP Dąbrówki Breńskie i SP Pilcza Żelichowska.   
Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez GZ LZS.

Wróć