Jednostki organizacyjne

1. Urząd Gminy Olesno

Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1
33-210 Olesno, woj. małopolskie
e-mail : sekretariat@gminaolesno.pl

Telefon:
-14 641 24 31
-14 641 10 70
-14 642 29 71

 

2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie

Olesno ul. Szkolna 5
tel. 14 641 10 74
33-210 Olesno, woj. małopolskie
e-mail: sp-olesno@wp.pl

3. Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich

33-210 Olesno, Dąbrówki Breńskie 151
tel. 14 641 10 03

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Kozaczkowej w Zalipiu

Zalipie 128, 33-263 Zalipie
tel. 14 641 19 52
e-mail: spzalipie@onet.eu

5. Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej

Pilcza Żelichowska 46
tel. 14 641 17 76

6. Przedszkole Publiczne w Oleśnie

Olesno, ul. Długa 17
tel. 14 641 10 02
e-mail: ppolesno@interia.pl

7. Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z siedzibą w Zalipiu

33-263 Zalipie 128 A
tel. 14 641 19 38
e-mail: dommalarek@interia.pl

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno
tel/fax 14 687 00 87
e-mail: biblioteka@gbpolesno.pl

9. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Olesno, ul. Leśna 10, 33-210 Olesno
tel. 14 641 10 11
fax. 14 641 10 11 wew. 13
e-mail: ozolesno@mp.pl

10. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie

Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1, 33-210 Olesno - tel. 14 641 10 86
Olesno, ul. Długa 221, 33-210 Olesno (Oczyszczalnia) - tel. 14 641 16 84
e-mail: gzgk_olesno@wp.pl

11. Centrum Usług Wspólnych

Olesno, ul. Szkolna 5, 33-210 Olesno
tel. 14 641 10 74, 14 641 10 19
e-mail: zosipolesno@onet.eu

12. Przedszkole Publiczne w Zalipiu

33-263 Zalipie 128 B
tel. 14 641 19 51
e-mail: przedszkole.publiczne.zalipie@onet.pl

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Olesno, ul. Długa 18, 33-210 Olesno
tel. 14 641 10 82
e-mail: gops.olesno@poczta.internetdsl.pl