Gospodarka odpadami komunalnymi


  Harmonogram odbioru odpadów II półrocze 2021 r. ...

  Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2020 ...

  HARMONOGRAM I PÓŁROCZE 2021 R. ...

    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olesno za rok 2019 ...

  Harmonogram od lipca ...

Urząd Gminy w Oleśnie informuje, że od lutego 2020 r. został uruchomiony w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej Oddział Olesno, specjalny rachunek dla mieszkańców na "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" Nr tego rachunku to: 56 9462 1026 2003 3000 0039 0041   Pozostałe zobowiązania są płatne na dotychczasowy rachunek bankowy, zmiana dotyczy tylkoopłat za gospodarowanie odpadami. ...