Gospodarka odpadami komunalnymi


Urząd Gminy w Oleśnie informuje mieszkańców Gminy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Olesno Nr VIII/66/19 z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia stawki opłaty  oraz  uchwałą Rady Gminy Olesno Nr IX/69/19 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/19  Rady Gminy Olesno z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie określnie metody ustalania opłaty  za...