Gospodarka odpadami komunalnymi


  Harmonogram odbioru odpadów I półrocze 2022 r.     ...

  Harmonogram odbioru odpadów II półrocze 2021 r. ...

  Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2020 ...

  HARMONOGRAM I PÓŁROCZE 2021 R. ...

    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olesno za rok 2019 ...

  Harmonogram od lipca ...