Gospodarka odpadami komunalnymi


                Analiza stanu gospodarki odpadami za rok sprawozdawczy 2022 (kwiecień 2023) (KLIKNIJ) ...

                Harmonogram odbioru odpadów I półrocze 2023 r. ...

    Harmonogram odbioru odpadów II półrocze 2022 r. ...

                Urząd Gminy w Oleśnie informuje, że od lutego 2020 r. został uruchomiony w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej Oddział Olesno, specjalny rachunek dla mieszkańców na "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" Nr tego rachunku to: 56 9462 1026 2003 3000 0039 0041   Pozostałe zobowiązania są płatne na dotychczasowy rachunek bankowy, zmiana dotyczy tylkoopłat za gospodarowanie...

  Harmonogram odbioru odpadów I półrocze 2022 r.     ...

  Harmonogram odbioru odpadów II półrocze 2021 r. ...