Gospodarka odpadami komunalnymi


  Harmonogram od lipca ...

Urząd Gminy w Oleśnie informuje, że od lutego 2020 r. został uruchomiony w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej Oddział Olesno, specjalny rachunek dla mieszkańców na "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" Nr tego rachunku to: 56 9462 1026 2003 3000 0039 0041   Pozostałe zobowiązania są płatne na dotychczasowy rachunek bankowy, zmiana dotyczy tylkoopłat za gospodarowanie odpadami. ...

Urząd Gminy w Oleśnie informuje mieszkańców Gminy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Olesno Nr VIII/66/19 z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia stawki opłaty  oraz  uchwałą Rady Gminy Olesno Nr IX/69/19 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/19  Rady Gminy Olesno z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie określnie metody ustalania opłaty  za...