Uchwała Nr XIV/113/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wróć