Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat za wywóz odpadów komunalnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Oleśnie informuje, że od lutego 2020 r. został uruchomiony w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej Oddział Olesno, specjalny rachunek dla mieszkańców na 
"Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

Nr tego rachunku to:

56 9462 1026 2003 3000 0039 0041

 

Pozostałe zobowiązania są płatne na dotychczasowy rachunek bankowy, 
zmiana dotyczy tylkoopłat za gospodarowanie odpadami.

Wróć