I n f o r m a c j a

Gospodarka odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Oleśnie informuje mieszkańców Gminy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Olesno Nr VIII/66/19 z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia stawki opłaty  oraz  uchwałą Rady Gminy Olesno Nr IX/69/19 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/19  Rady Gminy Olesno z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie określnie metody ustalania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawiki  opłaty

od 1 października 2019r. miesięczna wysokość opłaty za odpady komunalne  wynosi:

 

  1. Gospodarstwo domowe jednoosobowe:
  • za odpady segregowane - 16 zł
  • za odpady niesegregowane  - 32 zł

 

  1. 2.      Gospodarstwo domowe dwuosobowe:
  • za odpady segregowane - 32 zł
  • za odpady niesegregowane  - 64 zł

 

  1. 3.      Gospodarstwo domowe powyżej dwóch osób
  • za odpady segregowane  -  50 zł
  • za odpady niesegregowane   - 100 zł

 

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek Urzędu Gminy Olesno

Nr 73 9462 1026 2003 3000 0039 0026

 

w terminach :

15 listopada za  IV kwartał

15 lutego za I kwartał

15 maja za II kwartał

15 sierpnia  za III kwartał

roku kalendarzowego

Wróć