Dąbrówka Gorzycka

Dąbrówka Gorzycka zajmuje obszar 140 ha co stanowi 2% całkowitej powierzchni Gminy Olesno.

Liczba ludności zamieszkującej tą wieś wynosi 238 osób.