ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OLESNO ZA ROK 2021

Ogłoszenia i komunikaty

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OLESNO ZA ROK 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OLESNO
ZA ROK 2021

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Olesno przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Olesno za rok 2021 w terminie do dnia
31 maja 2022 r.

Raport jest podsumowaniem działań Wójta Gminy w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Olesno za rok 2021 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Olesno. Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia”. Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Olesno odbędzie się 10 czerwca 2022r. o godz. 10.00
w Świetlicy Urzędu Gminy Olesno. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia
9 czerwca 2022r. do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Rady Gminy Olesno (pok.7) lub
w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olesno, w Sekretariacie Urzędu Gminy oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Olesno.

 

Link do raportu za rok 2021

Wróć