Zdalna Szkoła - informacja

Ogłoszenia i komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

W kwietniu 2020 roku Gmina Olesno podpisała Umowę na dostawę 22 laptopów wraz oprogramowaniem (Windows 10, Ms Office 2019 STD EDU) w ramach Projektu „Zdalna Szkoła”.  Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Laptopy wraz z oprogramowaniem trafiły do wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Olesno aby wspomóc zdalne nauczanie w czasie pandemii.

Projekt ogłoszony był przez Centrum  Projektów Polska Cyfrowa przy Ministerstwie  Cyfryzacji.

Wróć