ZAWIADOMIENIE o zmianie numeru konta

Ogłoszenia i komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z   realizacją  projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” uprzejmie informuję o zmianie nr konta bankowego służącego do wpłaty  wkładu  własnego dla właścicieli gospodarstw z terenu gminy Olesno.

 

Wkład własny płatny jest (w ustalonej kwocie)  po zakończeniu montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w terminie 14 dni od  podpisania protokołu odbioru instalacji na wyodrębniony rachunek bankowy nr 51 9462 1026 2003 3000 0039 0034 z dopiskiem numeru umowy (tj. tytuł przelewu powinien brzmieć: Umowa nr …….).

 

 

Dokument zatwierdził w dn. 29.07.2020r.

Witold Morawiec - Wójt Gminy Olesno

 

Wróć