ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE METODY ORAZ WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD II PÓŁROCZA 2020 r.

Ogłoszenia i komunikaty

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE METODY ORAZ WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD II PÓŁROCZA 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Olesno zawiadamia, że od II półrocza 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr XIV/113/20  Rady Gminy Olesno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi odpowiednio:

18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość- w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

23,00 zł miesięcznie od mieszkańca- w przypadku braku kompostownika.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny stawkę opłaty miesięcznej ustala się w wysokości 46,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Opłata miesięczna wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

 

W związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy w Oleśnie informuje o konieczności złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Deklaracje proszę składać w terminie do 14 sierpnia 2020 r.

Wróć