Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś na "Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr DBR7006_A na nieruchomości położonej w Oleśnie działka ewid. nr 495/18 obręb ewid. Olesno”

Ogłoszenia i komunikaty

Wróć