Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Olesno zwołanej na 16 marca 2018 roku godz. 12.00

Ogłoszenia i komunikaty

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Olesno zwołanej na 16 marca 2018 roku godz. 12.00

 

 

 

 

 

 

 

Olesno, dnia 13.03.02018r.

 

Zawiadomienie

Na podstawie postanowień Statutu Gminy Olesno Przewodniczący Rady Gminy Olesno zawiadamia o Sesji Rady Gminy Olesno w dniu:

16 marca 2018r. (piątek) o godz. 12.00.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku dziennego Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady.
 4. Interpelacje i wnioski Radnych.
 5. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Olesno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Olesno na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Olesno na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Olesno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Olesno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
 13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zakończenie Sesji.

Zainteresowani mieszkańcy mogą wziąć udział w Sesji Rady Gminy.

Wróć