Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2019

Ogłoszenia i komunikaty

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2019

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2019. Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

1)    Osobowość Rynku Pracy – dla osoby inicjującej przedsięwzięcia, które wspierają małopolskich pracodawców i pracowników, niwelują problemy i niedostatki rynku pracy lub promują dobre praktyki służące polepszeniu sytuacji mieszkańców regionu na rynku pracy, a także zwiększeniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego.

2)    Małopolski Pracodawca Roku

W tej kategorii zostaną przyznane dwie Nagrody:

a)    Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;

b)    Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody mają charakter otwarty – mogą być dokonywane do 11 stycznia 2019 roku przez instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców za zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie przez zainteresowane podmioty i osoby.

 

Co ważne, w kategorii Osobowość Rynku Pracy nie mogą zostać zgłoszone osoby, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami lub otrzymały nominację do Nagrody, natomiast w kategorii Małopolski Pracodawca Roku nie mogą zostać zgłoszone podmioty, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami albo w poprzednich dwóch edycjach otrzymały nominację do Nagrody lub wyróżnienie.

 

Wnioski o przyznanie Nagrody w kategorii Osobowość Rynku Pracy oraz Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, natomiast wnioski w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Organizatorzy przyjmują wnioski mailowo, osobiście lub listownie.

 

Oceny zgłoszonych kandydatur dokona Kapituła złożona z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy, edukacji i polityki społecznej.

 

Laureaci zostaną wyłonieni podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2019 roku w Krakowie.

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy.doc

Wniosek o przyznanie Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy.pdf

Regulamin konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy

Wróć