Zapraszamy na wykłady w ramach projektu „Aktywne Powiśle”

Ogłoszenia i komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza do udziału w dwóch wykładach w ramach projektu, pn. „Aktywne Powiśle – Promocja trzeciego sektora i wolontariatu wśród osób starszych”, realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Szkolenia skierowane są głównie do osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących tereny wiejskie, ale też wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu dąbrowskiego i dotyczą aspektów prawnych zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, działalności Klubów Seniora oraz funkcjonowania wolontariatu.

Program obejmie trzy bloki tematyczne:
1. Miejsce i rola stowarzyszeń jako organizacji pozarządowych w systemie gospodarki wolnorynkowej i strukturach ekonomii społecznej.
2. „STATUT JAKO WIODĄCY DROGOWSKAZ STOWARZYSZENIA” - powstawanie i funkcjonowanie NGO w warunkach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Elementy obowiązkowe i informacje praktyczne.
3. „POMOC W TWORZENIU I DZIAŁANIU NGO” - prezentacja możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług (m.in. doradztwo, szkolenia, granty) dostępnych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Wykłady poprowadzi Grażyna Wiatr od wielu lat związana z sektorem pozarządowym, m.in. z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra, Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”. Nagrodzona za działalność w tym sektorze Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od ponad 15 lat specjalizuje się w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych.

Wykłady odbędą się w dwóch terminach:
25 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5 (sala narad), w godzinach od 10:00 do 13:00,
27 września 2017 r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Breń 1, 33-210 Olesno, w godzinach od 10:00 do 13:00.

Zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniu.

Wróć